Hjälp att fylla en halvfull tallrik

Sahel

Sahel

Årtiondets värsta torka har drabbat över 18 miljoner människor i Sahel-regionen i västra Afrika. Tchad, Burkina Faso, Gambia, Mauretanien, Mali, Niger, Nigeria, Kamerun och Senegal lider alla av brist på mat och vatten. Krisen i Sahel har drabbat speciellt barnen, och över 1 miljon barn lider nu av undernäring. Fyra miljoner barn lider av en undernäring så svår att den kan orsaka permanenta skador i barnets utveckling om den tillåts fortsätta.

UNICEF har ökat sitt bistånd till området redan 2011, men behovet av hjälp ökar dagligen. Krisen håller långsamt på att utvecklas till en katastrof, och trots situationens allvar har torkan inte väckt någon stor internationell uppmärksamhet. ”Generellt sett kan man konstatera att mängden uppmärksamhet i media motsvarar mängden donationer. Det är ytterst svårt att samla in pengar för ett ändamål som är osynligt i medierna”, säger Minna Karvinen, kampanjkoordinator för UNICEF Finland.

Enligt Sigríður Víðis, pressansvarig på UNICEF Island, förekom det nästan ingen information om situationen i Sahel i isländsk media förrän UNICEF:s kampanj satte igång. “Enligt min uppfattning var situationen densamma för majoriteten av de olika regionala byråerna. UNICEF slog larm på global nivå med sin kampanj “sound the alarm” för att få medierna att uppmärksamma krisen i Sahel. Efter det vaknade medierna på Island upp, och som resultat, även allmänheten. Vi var nästan mållösa inför människors reaktioner och vi är väldigt tacksamma.”

Målet för UNICEF:s kampanj är att samla in 190 miljoner euro. Hittills har endast 49 % samlats in. I Finland, till exempel, har största delen av donationerna gjorts av privatpersoner som regelbundet understöder UNICEF.

På UNICEF:s hemsida kan var och en donera ett önskat bidrag genom den egna internetbanken: http://www.unicef.se