FN lanserar ny kampanj i sociala medier – Act Now, Save Later

Flood

Flood

Sedan år 2000 har nästan 1 miljon människor mist livet i naturkatastrofer. 2 miljarder människor har påverkats direkt eller indirekt. Skadorna uppnår värdet av en triljon dollar.  

FN:s senaste kampanj ”Act Now, Save Later” (agera nu, rädda senare) är ett gemensamt initiativ av FN:s utvecklingsprogram UNDP och FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA. Kampanjens ändamål är att kasta ljus över de enorma summor som spenderas för uppbyggnadsarbetet och humanitärt bistånd efter naturkatastrofer, och att uppmana stater att investera i preventiva lösningar istället.

Praktiska, preventiva lösningar skulle minska den ofta förödande ekonomiska effekten naturkatastrofer som översvämningar, jordbävningar eller andra katastrofer har på speciellt utvecklingsländers ekonomi.

Kampanjen vill öka medvetenheten kring såväl den ekonomiska som humanitära kostnaden av naturkatastrofer. Naturkatastrofer har inte bara dödat mer än en miljon människor och påverkat en fjärdedel av världens befolkning sedan år 2000 – katastroferna har även kostat närmare en triljon dollar.

”Om vi investerar i förebyggande åtgärder kan vi rädda tusentals liv och dessutom spara miljarder dollar”, sade Helen Clark från UNDP.

Kampanjens video illustrerar hur varje dollar som spenderas på förebyggande åtgärder, sparar ungefär sju dollar i humanitärt katastrofbistånd. Videon, producerad av företaget Ataboy, uppmanar även det internationella samfundet att öka medvetenheten genom att sprida budskapet via sociala medier, tex via Twitter: #actnow

Idag spenderar det internationella samfundet endast 1% av biståndet på förebyggandet av katastrofer.

Delta i kampanjen via www.actnowsavelater.org | andvänd #actnow på Twitter.

Foto: US Geological Survey, 2.0 Generic (CC BY 2.0)