Generalsekreterarens budskap på den internationella vattendagen 22 mars

22 mars 2009

Vatten är vår mest värdefulla naturresurs och nu mer än någonsin måste vi se till att använda den förnuftigt. Världens växande befolkning använder allt mer sötvatten samtidigt som klimatförändringarna gör att mindre mänger vatten finns att tillgå. Glaciärer krymper, torka och översvämningar blir allt mer extrema och det är allt svårare att förutse regn. Det är livsviktigt att hantera vattnet försiktigt samt att balansera alla olika behov.

Mycket av planetens vatten, både under och ovan jord, är delat. Fyrtio procent av världens befolkning lever i ett av de 263 gränsöverskridande avrinningsområden som delas mellan två eller fler länder.

I diskussionen om de begränsade vattentillgångarna lyfts ofta frågan om våldsamma konflikter över dessa tillgångar fram. Det finns risk för vattenfrågan resulterar i konflikter mellan stater och samhällen, men det finns exempel på att det motsatta sker. De flesta som står inför en situation där de tävlar om samma sak, väljer samarbete, inte konflikt för att lösa frågan. 

Under temat “delat vatten, delade möjligheter” lyfter årets internationella vattendag fram frågan om gränsöverskridande vattentillgångar och hur dessa kan fungera som en enande kraft. Det finns åtminstone 300 olika internationella vattenavtal, ofta mellan länder som i många frågor är oeniga. Men dessa avtal visar att frågan om vatten kan skapa förtroende och främja fred. Med hjälp av politisk vilja, en flexibel lagstiftning, starka institutioner och ett förhållningssätt som omfattat alla aktörer kan vi skapa en situation där alla gynnas.

På denna internationella vattendag uppmanar jag regeringar, det civila samhället, den privata sektorn och alla aktörer att erkänna att vår gemensamma framtid beror på hur vi löser frågan om vår värdefulla och begränsade tillgång på vatten.

Av Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare