Afrika – mycket mer än bara konflikter

Flickr / EU Humanitarian Aid and Civil Protection / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Flickr / EU Humanitarian Aid and Civil Protection / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

20.12.2013 – Afrika refereras ofta till som ett enda land, trots att kontinenten är större än Kina, Indien, USA OCH största delarna av Europa – sammanlagt.

Kontinenten är mer en 30 miljoner kvadratkilometer stor, men skalan reflekteras inte korrekt i Mercator-kartor som är standard. Europa, som är världens näst minsta kontinent på ca. 10 180 000 km2 och ca 50 länder (varav 28 tillhör den Europeiska Unionen), utgör bara en bråkdel av Afrikas storlek.

Africa size

Se en förstoring här.

Afrika är en verklig megakontinent på 54 eller 55 länder (storleksmässigt skulle t.ex Sverige vara på plats 22 på listan), beroende på tolkning, som fortfarande dras med stämpeln av en verklig humanitär öken av katastrofer och konflikter med hungersnöd, undernäring och sjukdomar som tvivelaktigt bonus.

Den goda nyheten är att verkligheten i själva verket är en helt annan.

Även om journalistiken fortfarande beskriver en kontinent av aldrig sinande katastrofer, finns det faktiskt bara 15 afrikanska länder som lider av krig eller spänningar som följd av väpnade konflikter.

Länder som Sydsudan, där en FN-bas som skyddade civila attackerades igår, eller den Centralafrikanska republiken, där stridigheter mellan de religiösa samfunden störtat landet i en spiral av våld, når över nyhetströskeln på goda grunder.
Men som en konsekvens förblir de fredliga, framgångsrika länderna i skuggan av sina våldsamma grannar.

Så här följer en lista av goda nyheter: graden av fattigdom har sjunkit stadigt på hela den afrikanska kontinenten, och i snabbare takt än man tidigare trott. Barndödligheten bland barn under fem har minskat drastiskt, och kontinentens ekonomiska tillväxt hör till de snabbaste i världen. Rapporterna ”Hiding the Real Africa” och Världsbankens ”Yes Africa Can – Success Stories from a Dynamic Continent”, ger en bra inblick i det Afrika vi alltför sällan hör talas om.

Och om vi talar om tusenårsmålen bör vi nämna bl.a. Ghana, som är på väg att bli det första landet i Afrika att halvera hungern och fattigdomen före 2015. Antalet inskrivna i grundskolan i Etiopien har ökat med mer än 500 % sedan 1994. Tanzania har nått millenniemål 2 i förväg och har fördubblat grundskoleinskrivningarna från 49 till 96 % mellan 1999 och 2009. Antalet barn som avslutar grundskolan har stigit från 55 % till 100 %.

Globalt sett fanns 15 av de 20 länder, som under 2012 gjort mest framsteg för att uppnå millenniemålen, i Afrika. Malariadödsfallen bland barn har minskat med 54 %, och största delen av Afrikas länder håller fredliga val. Den mobila teknologin har bidragit till en snabb utveckling och kontinentens ungdomar har gripit tillfället i akt och förändrar sina samhällen medan de hänger på Twitter och Facebook.

Humanitärt bistånd för Afrikas konfliktdrabbade områden är livsviktigt, och de olika biståndsorganisationerna har alltför sällan tillfällen att bringa goda nyheter till allmänheten. Men det ena utesluter inte det andra – tack vare internet och dagens teknologi kan du nu ge ett bidrag online medan du lyssnar på det senaste låtarna Afrika har att erbjuda av cool mbalax, kuduro, azonto eller coupé decalé – som samtidigt fungerar som den perfekta påminnelsen för att Afrikas konflikter är en mycket liten del av kontinentens vardag.