Syrien behöver hjälp även nästa år

Syrian refugees Photo UNHCR photo unit 2.0 Generic CC BY-NC 2.0

Syrian refugees Photo UNHCR photo unit 2.0 Generic CC BY-NC 2.0

23.12.2014 – ”Under de senaste fyra åren har vi avvärjt hungerkriser för de mest utsatta syrierna. Under 2015 måste vi skydda mot hungerkriser samtidigt som vi bygger syriernas motståndskraft och förmåga att klara av de utmaningar som de står inför – men också ge stöd till de samhällen som har öppnat sina hem för att ta emot dem”, säger Muhannad Hadi, WFP:s regionala samordnare för krisen i Syrien.

Som en del av FN:s responsplan för Syrien har FN:s livsmedelsprogram (WFP) vädjat för cirka SEK 11.5 miljarder under år 2015 för att kunna ge livsmedelsassistans till de över 6.5 miljoner syrier som är internt fördrivna i Syrien och till de som tagit skydd i grannländerna.

WFP kommer fortsätta sina livräddande livsmedelsassistans inne i Syrien genom att ge månatliga matransoner till 4.25 miljoner människor, de flesta internt fördrivna familjer. Under året planerar WFP att flytta vissa familjer från allmän livsmedelsassistans till projektet Mat-För-Arbete för att bygga upp deras motståndskraft och själva ge dem möjlighet att bidra till att få tillbaka ett normalt liv. Med projektet Mat-För-Arbete och yrkesutbildningsprojekt förväntas det totala antalet som får hjälp inne i Syrien stiga till 4.5 miljoner mot slutet av året.

WFP kommer också utöka skolmatsprogrammet inne Syrien för att nå 500 000 elever i områden med hög koncentration av internt fördrivna personer. WFP kommer även att skala upp insatserna för att bekämpa felnäring genom att tillhandahålla kompletterande mat till cirka 30 000 akut undernärda barn i särskilt svåråtkomliga områden. Omkring 240 000 barn i distrikt där den akuta felnäringen är över fem procent kommer att få speciella näringsprodukter.

Mer än 15 000 gravida och ammande mödrar kommer att fortsätta att dra nytta av WFP:s matkupongsprogram med en plan för att expandera ytterligare i områden där marknaden och säkerheten tillåter det.

Hjälp även i grannländerna

I grannländerna kommer WFP utöka sitt stöd genom elektroniska matkuponger – även kända som e-kort – till 2.1 miljoner syriska flyktingar i Libanon, Jordanien, Turkiet, Irak och Egypten. Dessa e-kort liknar betalkort. Varje månad laddas de med i genomsnitt SEK 205 per familjemedlem som sedan kan lösas in mot en lista över livsmedel inklusive färska råvaror. Systemet ökar den lokala ekonomin i samhällena. Hittills har WFP bidragit med nära SEK 7.6 miljarder till de lokala ekonomierna i grannländerna.

WFP behöver omedelbart cirka SEK 2.6 miljarder för att stödja verksamheten i Syrien och de fem grannländerna under de första tre månaderna av 2015.

”Vi finansieras helt genom frivilliga bidrag från givarländer, individer och privata givare. Våra vädjanden om finansiering bygger helt på behoven hos utsatta syrier ”, säger Hadi. ”Vi har alltid förlitat oss tungt på våra traditionella givare och idag vädjar vi till hela världen att samlas för det syriska folket, så att inget barn, kvinna eller man behöver gå hungrig.”