Generalsekreterarens budskap på internationella familjedagen

New York, 15 maj 2010

Årets internationella familjedag lyfter fram den inverkan som migrationen har på familjer runt om i världen.

Ökande sociala och ekonomiska skillnader gör att människor känner både en önskan och ett tvång att lämna sina hem för att söka bättre möjligheter annanstans.

Många migrerar för att de är tvungna till det, på grund av fattigdom, arbetslöshet, politiska eller väpnade konflikter eller för att deras mänskliga rättigheter kränks.

Föräldrar migrerar för att ge sina barn och andra familjemedlemmar bättre möjligheter. I mottagarländerna kan kvinnor och män tjäna mer pengar och därmed sända en del av inkomsterna till familjen hemma. Migranterna bidrar till mottagarlandets ekonomi och till den sociala och kulturella rikedomen. Kvinnliga migranter kan bli mer självständiga och autonoma och därmed utgöra goda förebilder för andra.

Trots många fördelar, är migrationen även en tung börda för familjer. Migranterna lever i svåra förhållanden, de har låga löner och riskerar att bli diskriminerade. De saknar ofta ett socialt skyddsnät och drabbas hårt under ekonomiskt svåra tider. Arbetslöshet kan leda till att de hamnar på samhällets botten. Barn till migranter kan stå inför många ekonomiska och känslomässiga utmaningar till följd av den situation de är i, de kan bland annat vara mer utsatta för människohandel, barnarbetskraft och våld.

För att utnyttja fördelarna med migration borde regeringar föra en politik som hjälper migranterna att anpassa sig till och må bra i sina nya mottagarland. Jag uppmanar alla stater som inte ännu ratificerat den internationella konventionen om migrerande arbetares och deras familjers rättigheter, att göra så. Låt oss på denna internationella familjedag förnya vårt engagemang för att hjälpa och stöda migrantfamiljer runt om i världen.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon