FAO : Mat och jordbruk grundläggande för återhämtningen i Haiti

En helikopter levererar hjälp till invånarna i Haiti. UN Photo

En helikopter levererar hjälp till invånarna i Haiti. UN PhotoEfter tisdagens jordbävning i Haiti prioriteras insatser som att söka efter överlevande i rasmassorna, hjälpa skadade och öppna upp vägar samt bistå med annat arbete som kan rädda liv.

Men under de följande veckorna och månaderna kommer människor behöva få tillgång till mat och därför är det mycket viktigt att jordbrukssatsningar i landet inte glöms bort i allt kaos.

FAO följer noga situationen på plats för att få en tydligare bild av de direkta effekterna på livsmedelsförsörjning och matproduktion. Ett nära samarbete sker med FN:s livsmedelsprogram och andra FN organ som arbetar med livsmedelsbistånd i krissituationer.

Så snart som situationen tillåter kommer FAO fortsätta att arbeta och bidra med sin kunskap för att försäkra att matproduktionen inte avstannar i landet då nästa jordbrukssäsong börjar redan i mars.
Förstörda vägar, broar, fiskehamnar och bevattningsanläggningar kommer att ha betydande effekter på livsmedelsproduktionen. FAO:s arbetsgrupp i Haiti kommer att bedöma skadornas omfattning så snart som möjligt.

FAO:s agronomer och tekniker på Haiti kommer prioritera säkerställande av landets jordbruksproduktion för att kunna förse människor i de utsatta områdena med mat.

Jordbruket står för 26 procent av Haitis ekonomi och är landets största arbetsgivare.  Mer än hälften av befolkningen, mellan fem till sex miljoner människor, bor på landsbygden och av dessa bedriver omkring 85 procent någon form av jordbruk. Det är även på landsbygden som den största delen undernärda lever.
Det finns en risk att hemlösa människor från den hårt drabbade huvudstaden flyttar till släktingar och vänner på landsbygden. Haitis landsbygd med sina förorenade marker och kalhuggna berg kommer sättas under större press som en följd av jordbävningen. Trots dessa problem spelar landsbygden en viktig roll för matproduktionen i landet och därför är det mycket viktigt att återuppbyggnaden av jordbrukstillgångar prioriteras högt.

FAO kommer att ingå i FN:s team i de internationella räddnings- och biståndsinsatserna. FAO:s uppgift kommer vara att bedöma skadorna på jordbrukssektorn och jordbävningens effekter på mattillgången i det fattiga landet som redan innan katastrofen var hårt drabbat av undernäring.

Läs mera om FN:s arbete i Haiti.

Läs mera om FAO Norden.

 
  

På bilden ses en helikopter som levererar nödhjälp till invånarna i Port-au-Prince i Haiti.
UN Photo/Marco Dormino