Generalsekreterarens budskap på internationella vattendagen

22 mars 2010

Vatten är grunden till allt liv och det förenar allt liv på vår planet. Vatten är en viktig del av Förenta Nationernas mål: att förbättra barns och mammors hälsa, främja kvinnors ställning, säkra tillgången på mat, främja hållbar utveckling samt skadebegränsning och anpassning till klimatförändringarna. Alla dessa frågor har resulterat i att åren 2005-2015 utsetts som det internationella årtiondet för åtgärder för ”vatten för liv”.

Våra oumbärliga vattenresurser har visat sig vara tåliga men de är allt mer utsatta och hotade. I takt med en växande befolkning ökar behovet av vatten för mat, råmaterial och energi, i tillägg till naturens egna behov av vatten för att upprätthålla hotade ekosystem och tjänster vi är beroende av. Varje dag häller vi ut miljoner ton obehandlat kloakvatten och avfall från industrin och jordbruket i världens vattensystem. Rent vatten har blivit en knapp resurs och kommer att bli ytterligare begräsad i takt med klimatförändringarna. De fattigaste drabbas först och svårast av föroreningar, brist på vatten och avsaknad av tillräcklig sanitet.

Temat för årets internationella vattendag är ”rent vatten för en hälsosam värld”. Temat understryker att både vattnets kvalitet och kvantitet är hotat. Fler människor dör av smutsigt vatten än av alla former av våld, inklusive krig. Detta är en skymf mot vår gemensamma mänsklighet och undergräver det arbete flera länder gör för att nå sin utvecklingspotential.

Världen har kunskapen för att lösa dessa utmaningar och bättre utnyttja vattenresurserna. Vatten är grundläggande för alla våra utvecklingsmål. Vi är nu halvvägs in i årtiondet för åtgärder för vatten, och vi ser fram emot årets toppmöte om millenniemålen. Låt oss skydda och vårda våra vattenresurser, för de fattiga, för de utsatta och för allt liv på jorden.