Kan klyftan överbryggas?

skitt

skitt

22.11.2012 – Inför klimatkonferensen i Doha nästa vecka varnar en FN-rapport för fortsättningsvis ökande utsläpp. Den så kallade Emissions Gap Report understryker behovet av att vi höjer våra ambitioner för att minska på utsläppen.

Nuvarande globala utsläpp är redan avsevärt högre än CO2 -målet för 2020, och stiger hela tiden. Utsläppen sjönk till en viss del under recessionen 2008-2009, men har fått upp farten igen. Uppskattningar visar tydligt att de nationella målen, ifall implementerade till fullo, kunde minska på utsläppen så att de hålls under så kallad BaU -nivå, dvs Business as Usual, men inte på en nivå förenlig med det utsatta CO2 -målet – vilket leder till en avsevärd ”utsläppsklyfta”.

Ur en teknisk synvinkel kan klyftan överbryggas tills 2020, men utmaningen ligger i den nuvarande hastigheten med vilken åtgärder vidtas. Rapporten belyser konkreta, internationellt koordinerade medel: höjning av de nationella löftena för utsläppsreducering, mer ambitiösa planer på förhandlingsborden och striktare regler för redovisning.

Handlingsplaner på nationell och lokal nivå implementeras i alltmer ökande grad i flera länder, och har visat sig effektiva för att avsevärt minska på utsläppen. Även om handlingsplanerna varierar, erbjuder de ett konkret exempel på hur ambitiös nationell och lokal politik, kan leda till markant minskade utsläpp, medan man samtidigt har såväl förbättrad innovation, konkurrenskraft och tryggad energiförsörjning som mål.

Växthusgaser kommer att vara ett av de centrala ämnen som diskuteras under konferensen i Doha. Enligt Vhristiana Figueres, verkställande sekreterare för FN:s klimatkonvention (UNFCCC), ”måste de regeringar som möts i Doha för COP18 nu akut implementera redan existerande beslut för att påskynda skiftet mot en mindre kolberoende och hållbarare värld.”