Förstärkt kommunikationssamarbete mellan FN och EU

Förenta  Nationerna och Europeiska Unionen har lanserat en ny gemensam webbplats www.un-eu.org som presenterar orgsanisationernas kommunikationssamarbete runt ett antal ämnen.

Kommunikationssamarbetet mellan FN och EU har trappats upp under de senaste två åren bland annat genom gemensamma projekt. Detta samarbete, samt de värderingar som de bägge organsiationerna delar, kommer att synliggöras på webbplatsen.

FN och EU har valt ut ett antal internationella dagar som under nästa år kommer att uppmärksammas gemensamt genom olika informations- och kommunikationsaktiviteter. Detta initiativ inleds redan om ett par veckor, den 20 november, med ett gemensamt firande av den 20-årsjubilerande barnkonventionen.
För varje internationell dag kommer webbplatsen att uppdateras med material från de bägge organsiationerna.

De internationella dagar som FN och EU kommer att uppmärksamma tillsammans år 2010 är:
8 mars, den internationella kvinnodagen
3 maj, den internationella dagen för pressfrihet
5 juni, världsmiljödagen
9 augusti, den interantionella dagen för världens urfolk
16 oktober, världshungerdagen
17 oktober, den internationella dagen för utrotning av fattigdom
25 november, den internationella dagen för att avskaffa våld mot kvinnor
10 december, mänskliga rättigheternas dag