Flyktingar för tredje gången

refugees1unrwa

refugees1unrwa

Familjen ligger i fokus för Världsdagen för flyktingar i år och dagen firas den 20 juni varje år. Fler än 42 miljoner människor i världen har tvingats fly från sina hem och samhällen och i år uppmanar UNHCR alla att hjälpa genom att stöda familjer som tvingats fly.

En av de allvarligaste pågående humanitära kriserna är krisen i Syrien, där närmare 100 000 människoliv gått till spillo och fler än 2,5 miljoner människor har tvingats lämna sina hem. Dessa lever nu som internfliktingar eller har flytt till grannländerna.

Att bli en flykting är alltid en tragedi för en människa, men det finns speciellt en grupp vars djupa sår rivits upp på nytt i och med konflikten i Syrien. Palestinaflyktingarna, totalt cirka en halv miljon i Syrien, och runt 5 miljoner i hela regionen, lever i en outhärdlig situation utan möjlighet till skyddsplats.

Upp till krigsutbrottet, levde palestinaflyktingarna i Syrien rätt stabilt och i säkra omständigheter. Idag upplever palestinaflyktingar problem med sin neutrala ställning i förhållande till den pågående konflikten och påtryckning sker från både sidor. De har blivit måltavlor för attacker och upplever stora problem med att fly landet. Praktiskt taget kan de endast fly till Libanon, där levnadsförhållanden är undermåliga och skydden överfulla. Jordanien har redan en palestinsk befolkning på närmare 50 % av sin totala befolkning och har stängt gränsen för palestinaflyktingar från Syrien.

De palestinska familjerna har väntat på att kunna återvända ända sedan de förlorade sina hem och sin försörjningsmöjlighet under konflikten 1948. Problemet har levt vidare i hela regionen och palestinaflyktingar har stött på vräkningar, hemlöshet och förflyttningar ända sedan dess.

Många familjer har förflyttats flere gånger om, möjligtvis först som en konsekvens av konflikten 1948 eller sexdagarskriget år 1967, sedan från Irak efter Saddam Husseins fall och nu år 2013 från Syrien, vilket gör dem till flyktingar för tredje gången. Även om den pågående konflikten i Syrien skulle lösas, står palestinaflyktingar inför frågan vad det framtida Syrien kan erbjuda dem och deras barn.

refugees2unrwa

”Månad efter månad växer avståndet mellan oss och vårt hem, men vi har inte förlorat hoppet för att återvända någon dag. Trots det lidande vi utstått sedan 1948, är palestinaflyktingar extraordinärt uthålliga, tålmodiga och fortfarande leende. Undervisning i lägret är ett sätt för oss att överkomma vår sorg”, säger Amal, en av många palestinaflyktingar och frivillig lärare vid UNRWA:s flyktingläger utanför Damaskus.

Läs mer om flyktingar och stöd familjer här:
UNHCR: Mängden av flyktingar högst på 18 år
UNHCR: Spendera 1 minut och stöd en familj som tvingats fly
UNRWA: Uppdateringar av situationen i Syrien för palestinaflyktingar