Mänskliga rättigheter för alla – alla dagar

Human Rights logo2

Human Rights logo2

10.12.2014 – Under sloganen ”Mänskliga rättigheter 365” firar vi idag den internationella dagen för mänskliga rättigheter – och betonar att var och en, överallt i världen, bör få åtnjuta mänskliga rättigheter, varje dag på året.

Den internationella dagen för mänskliga rättigheter markerar födelsen av den universella deklarationen för de mänskliga rättigheterna, idag 21 år sedan, och grundandet av FN:s högkomissarie för de mänskliga rättigheterna (OHCHR).

UDHR 10DecMänskliga rättigheter är inte bara en rättighet för alla och envar, de binder även oss samman i en global värld, med ett gemensamt mål.

”Den universella människorättsdeklarationens styrka ligger i dess möjlighet att förändra världen genom gemensam vilja och idéer. Den förkunnar att de mänskliga rättigheterna är av största vikt och även odelbara – de gäller 365 dagar om året. Varje dag är en människorättsdag: en dag då vi arbetar för att trygga jämlikhet, värdighet och frihet för alla folk”, säger Zeid Ra’ad al Hussein, FN:s människorättschef.

”Brott mot de mänskliga rättigheterna har avvärjts. Självständighet och autonomi har uppnåtts. Många folk – även om inte alla – har lyckats bygga upp samhällen fria från tortyr, oberättigade arresteringar, avrättningar, försvinnanden, förföljelse och diskriminering. De har tryggat tillgång till utbildning, ekonomiska möjligheter, rika kulturella traditioner och hälsovård.”

Idag uppmanar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon alla stater att uppfylla sin plikt och värna de mänskliga rättigheterna varje dag. Han uppmanar även individer och medborgare att göra sina regeringar och beslutsfattare ansvarsskyldiga för sina beslut.

Delta även du i dagens kampanj #rights365 på Vine!