Generalsekreterarens meddelande på den internationella dagen för världens ursprungsbefolkningar

Ban-Ki-moon

Ban-Ki-moon9 augusti 2012 – Under de fem åren sedan Förenta Nationernas deklaration om ursprungsbefolkningars rättigheter antogs, har samhällen och individer dragit nytta av traditionella och nya medier för att berätta sina historier och göra sina röster hörda.

Temat för årets internationella dag för ursprungsbefolkningar är ”Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices”. Från radio och television till filmer och dokumentärer, från videokonst till dagstidningar, internet och sociala medier – ursprungsbefolken använder sig av dessa starka verktyg för att utmana konventionella medienarrativer, lyfta fram brott mot mänskliga rättigheter och stärka global solidaritet. De utvecklar också sina egna medier för att spegla sina ursprungliga värden och kämpa mot myter och missuppfattningar.

Ursprungsbefolkningars röster återberättar hur de kämpat emot århundraden av orättvisor och diskriminering, och kämpar för resurser och rättigheter att bevara sina språk, kulturer, traditioner och trosuppfattningar. De erbjuder ett alternativt perspektiv för utvecklingsmodeller som tidigare uteslutit deras erfarenheter. De understöder ömsesidig respekt och interkulturell förståelse som är en förutsättning för ett samhälle utan fattigdom och fördomar.

Denna internationella dag utlovar jag mitt fulla stöd för FN i dess samarbete med ursprungsbefolk och deras medier, för att understöda ett fullständigt förverkligande av FN:s deklaration. Jag uppmanar även alla medlemsländer och deras medier att skapa och upprätthålla möjligheter för ursprungsbefolk att lyfta fram sina perspektiv, prioriteter och målsättningar.

Låt oss använda våra medier – såväl ursprungsfolkens som de övriga medierna – för att överbrygga olikheter och etablera en i sanning interkulturell värld, där olikheter ses som en rikedom, där olika kulturer inte bara existerar tillsammans men värdesätter varandra för sina olikheter och möjligheter.