Ungdomar och #demokrati

IMG 8340

IMG 8340

15.9.2014 – Idag firar vi den internationella dagen för demokrati samtidigt som de slutliga rösterna räknas efter valet i Sverige.

Årets tema är, passande nog, ungdomen och dess engagemang i demokratin – eller bristen på det. Ungdomar mellan 15 och 25 års ålder utgör en femtedel av världens befolkning. Men trots den kraft denna åldersgrupp kunde mobilisera, förblir den globalt sett alarmerande ointresserad av politiska frågor. Studie efter studie har påvisat en dalande tilltro bland ungdomar för politiken så som den ser ut idag, och valdeltagandet har sjunkit runtom i världen.

Än så länge har Sverige dock ett av världens högsta valdeltagande. Då länder med röstplikt och en del nyligen demokratiserade länder räknas bort, återfinns Sverige på fem-i-topplistan över de länder med högst valdeltagande i världen. Men hur man bättre kunde engagera ungdomar förblir en utmaning.

Informella, ungdomsledda rörelser för demokratisk förändring ökar i ett stort antal länder, även i konfliktdrabbade och svaga stater. Genom nya kommunikationsmetoder som Facebook och Twitter och andra sociala nätverk, sätter ungdomarna sin prägel på demokratin via mindre konventionella medel. Idag kan alla – förhoppningsvis ungdomar – dela sina tankar om demokrati med hashtag #DemocracyDay eller #Demokratidagen.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanar alla ungdomar till aktion. ”Ni, medlemmar av den största generationen av ungdomar någonsin i historien, måste konfrontera utmaningarna och överväga hur ni bäst kan lösa dem. Ta kontroll över er framtid, och gör era drömmar verklighet – skapande en bättre framtid för alla.”

Mer information om riksdagsvalet på Valmyndighetens sidor