A-Ö Webbindex

COP15: UNEP välkomnar avtal om biologisk mångfald

COP15. En överenskommelse har nåtts vid FN:s COP15-konferens om biologisk mångfald i Montreal. Inger Andersen, chef för UNEP, FN:s miljöprogram, välkomnade avtalet.

”Antagandet av detta ramverk och det tillhörande paketet med ambitiös inriktning, målsättningar och finansiering är bara ett första steg i att återställa vårt förhållande till naturen,” sa Andersen. ”Framgång kommer att mätas av våra snabba och konsekventa framsteg i implementeringen, vad vi har gått med på.”

Konferensen om biologisk mångfald hade skjutits upp på grund av covid-19 och flyttades från Kina till Montreal i Kanada. Kina presiderade över mötet och det var de som höll klubban då ärendet avgjordes, trots invändningar från Demokratiska republiken Kongo.

Två män och en kvinna sitter bakom ett podium med flaggor i bakgrunden.
Evan Schneider/UN Photo

Huvudpunkterna i avtalet:

  • Upprätthålla, förbättra och återställa ekosystem, inklusive stoppa arternas utrotning och upprätthålla genetisk mångfald
  • ”Hållbar användning” av biologisk mångfald – i huvudsak säkerställa att arter och livsmiljöer kan tillhandahålla de tjänster de tillhandahåller för mänskligheten, såsom mat och rent vatten
  • Se till att fördelarna med resurser från naturen, som mediciner som kommer från växter, delas rättvist och lika och att urbefolkningens rättigheter skyddas
  • Se till att pengar och bevarandeinsatser kommer dit de behövs

 

En grupp ungdomar som håller ett plakat med texten COP15 Youth Summit
Foto: Evan Schneider/UN Photo

Det kommer också att finnas mål för att skydda vitala ekosystem som regnskogar och våtmarker och ursprungsbefolkningars rättigheter.

”Alltför länge har mänskligheten banat över, fragmenterat, överextraherat och förstört den naturliga värld som vi alla är beroende av. Nu har vi chansen att stötta upp och stärka livets väv, så att den kan bära hela tyngden av generationer i framtiden, framhöll Andersen i ett uttalande.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19