A-Ö Webbindex

Global tillbakagång i mänsklig utveckling

I skuggan av flera parallella kriser ser 9 av 10 länder en historisk tillbakagång i mänsklig utveckling. Utan en kraftfull kursändring kan vi vara på väg mot ännu fler bakslag och ökade orättvisor, varnar FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i årets utgåva av Human Development Report.

Den nya rapporten “Human Development Report: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World”, som lanseras av UNDP idag, visar att dagens parallella kriser skakar om människors liv på ett aldrig tidigare skådat sätt. De senaste två åren har haft förödande konsekvenser för miljarder av människor runt om i världen inte minst som följd av coronapandemin och kriget i Ukraina. Samtidigt fortsätter världen att tampas med att hantera klimatförändringarna, konflikter och en ökad polarisering.

Tillbakagång två år i rad

För första gången på de 32 år som UNDP har mätt mänsklig utveckling har Human Development Index (HDI) – det mått som mäter länders befolknings hälsa, utbildningsnivå och levnadsstandard -sjunkit två år i rad och är nu tillbaka på 2016 års nivåer. Över 90 procent av länderna såg en reducering i HDI antingen 2020 eller 2021, och mer än 40 procent upplevde en minskning båda åren.

Rapporten rekommenderar att världens länder genomför åtgärder med fokus på investeringar– i allt ifrån förnybar energi till bättre beredskap för pandemier, och trygghetssystem– inklusive sociala skyddsnät – för att förbereda våra samhällen för upp- och nedgångar i en alltmer turbulent värld. Samtidigt kan olika typer av innovationer— tekniska, ekonomiska och kulturella – också stärka vår kapacitet för att hantera kommande utmaningar.

Globalt engagemang

”Världen kämpar för att tackla de på varandra efterföljande kriser vi upplever idag. I spåren av den levnadskostnads- och energikris vi befinner oss i har vi sett att även om det är frestande att fokusera på̊ snabba lösningar, som att subventionera fossila bränslen, försenar den typen av kortsiktiga lösningar de långsiktiga systemförändringar som måste till i det här läget”, säger Achim Steiner, chef för UNDP. ”När det kommer till långsiktiga förändringar är vi kollektivt förlamade. I en värld definierad av kriser och ovisshet behöver vi en förnyad känsla av globalt engagemang och ansvar föratt kunna hantera de gemensamma och sammankopplade utmaningar vi står inför.”

Medan vissa länder börjar komma på fötter igen efter pandemin är återhämtningen ojämn, vilket ytterligare ökar ojämlikheterna i mänsklig utveckling globalt. Latinamerika, Karibien, Afrika söder om Sahara och Sydasien har drabbats särskilt hårt.

Dubbel paradox

Årets rapport undersöker varför nödvändiga förändringar inte sker och visar att det finns många anledningar till detta. Världen är i nuläget närmast oförmögen att ta itu med grundorsakerna till kriserna vi ser när länder tvingas fokusera på att släcka bränder och reaktivt hantera pågående kriser. Ökad polarisering och otrygghet förstärker varandra och minskar möjligheterna för kollektiv handling och gemensamt ansvarstagande.

”Även innan Covid-19 slog till såg vi den dubbla paradoxen med framsteg i mänsklig utveckling och ökad osäkerhet och polarisering. Idag, när en tredjedel av världens befolkning känner sig stressade och färre än en tredjedel uppger att de har tillit till andra människor, står vi inför stora utmaningar som vi måste ta itu med för att hitta lösningar som fungerar för både människor och planeten”, säger Achim Steiner. ”Denna tankeväckande nya rapport syftar till att hjälpa oss ur den återvändsgränd vi befinner oss i och lägga ny kurs ut ur vår nuvarande globala osäkerhet. Vi har ett smalt fönster för att starta om våra system och säkra en framtid som bygger på kraftfulla klimatåtgärder och nya möjligheter för alla.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19