A-Ö Webbindex

Guterres om COP28: ”De fossila bränslens era är över”

FN:s generalsekreterare António Guterres säger att resultatet efter COP28 för första gången erkänner behovet av att avveckla fossila bränslen – efter många år av få eller inga framsteg i diskussionen kring denna fråga.

COP28, FN:s klimatkonferens, avslutades i Dubai tidigt den 13 december med ett resultatdokument som erkände en övergång men inte en uppmaning om att ”fasa ut” fossila bränslen, vilket i sin tur väckte ramaskri från klimatkänsliga länder och civilsamhället.

”Till dem som motsatte sig en tydlig hänvisning till en utfasning av fossila bränslen i COP28-texten, vill jag säga att en utfasning av fossila bränslen är oundviklig vare sig de gillar det eller inte. Låt oss hoppas att det inte är för sent, säger FN:s generalsekreterare i ett uttalande. ”De fossila bränslenas era måste upphöra – och den måste avslutas på ett rättvist sätt.”

I sitt uttalande sa Guterres att det enligt vetenskapen kommer att vara omöjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader utan att alla fossila bränslen fasas ut inom en tidsram som överensstämmer med denna gräns.

Guterres välkomnade framsteg under COP28, såsom:

  • COP28 gick med på att tredubbla kapaciteten för förnybar energi och fördubbla energieffektiviteten till 2030.
  • Framsteg gjordes i förhållande till anpassning och ekonomi.
  • Operationalisering av förlust- och skadefonden, även om de ekonomiska åtagandena är mycket begränsade.
  • Löften till Green Climate Fund uppgår nu till rekordhöga 12,8 miljarder dollar för de mest klimatkänsliga samhällena.

Generalsekreteraren sa att världsledarna under de kommande två åren måste utarbeta nya ekonomiövergripande nationella klimathandlingsplaner. Dessa planer måste anpassas till temperaturmålet på 1,5 grader samt omfatta alla växthusgaser.

”Men mycket mer behövs för att hålla hoppet om 1,5 gradersgränsen vid liv och leverera klimaträttvisa till dem som står i krisens frontlinje. Världen har inte råd med förseningar, obeslutsamhet eller halvdana åtgärder. Jag är fortfarande övertygad om att trots många skillnader kan världen enas och ta sig an utmaningen med klimatkrisen, säger Guterres i sitt uttalande.

Vi är fortfarande med i loppet 

Simon Stiell, chef för FN:s klimatförändringar, sa i sina slutord inför COP28 att klimatmötet behövde signalera ett definitivt slut på mänsklighetens kärnklimatproblem – fossila bränslen och deras föroreningar som har en förödande effekt på vår planet.

”Även om vi inte vände blad angående fossilbränsleeran i Dubai, är det här resultatet av början på slutet,” sa Stiell. ”Mitt sista budskap är att vanliga människor överallt höjer sina röster för förändring. Var och en av er gör en verklig skillnad. Under de avgörande kommande åren kommer din röster och beslutsamhet att vara viktigare än någonsin – så jag uppmanar dig att aldrig ge upp… vi är fortfarande med i det här loppet.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19