De globala målen på sydsamiska och lulesamiska

De globala målen för hållbar utveckling, (SDG), har översatts till över 30 språk, däribland svenska. Den 23 oktober lanserar FN-förbundet i Norge de globala målen på sydsamiska och lulesamiska.

Att ingen ska lämnas utanför är en av huvudprinciperna bakom de globala målen. För att alla ska kunna inkluderas i arbetet med att ta fram lösningar på de många utmaningar och kriser världen står inför är det viktigt att information finns tillgänglig på alla språk.

Det är särskilt viktigt att inkludera den yngre generationen eftersom det är deras framtid som kommer att påverkas, förklarar FN-förbundets generalsekreterare Catharina Bu. ”Vårt språk är sättet vi kommunicerar på, och detta är nära kopplat till vår kultur, historia och identitet.” Sydsamiskan och lulesamiskans status som hotade språk enligt UNESCO gör lanseringen särskilt viktig.

”Just nu pågår det internationella årtiondet för ursprungsspråk. Fram till 2032 måste ursprungsspråk sättas högt på agendan för att markera att de inte bara är betydelsefulla för ursprungsbefolkningar, utan också för världssamfundet eftersom detta representerar en så värdefull del av vår historia.”

De översatta globala målen kommer att lanseras under invigningen av Samiska språkveckan i Snåsa den 23 oktober. Förutom bland andra presidenterna för Norges, Sveriges och Finlands sameting kommer även Norges Kung Harald att delta i den viktiga lanseringen.

År 2019 översattes de globala målen till nordsamiska. Det finns nio levande samiska språk: sydsamiska, umesamiska, pitesamiska, lulesamiska, nordsamiska, skoltsamiska, enaresamiska, kildinsamiska och tersamiska.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19