Norges kronprinsessa vald till UNAIDS nya särskilda representant

11 april 2006 – Förenta Nationernas samlade program för hiv/aids-insatser, UNAIDS, tillkännagav 11 april 2006 att Hennes Kungliga Höghet, den norska kronprinsessan Mette-Marit, har utsetts till FN-organets nya särskilda representant. Kronprinsessan skall stödja insatser för att bekämpa spridandet av sjukdomen, och hjälpa dem som drabbats.

Kronprinsessan skall arbeta för att skapa ökad uppmärksamhet och stöd till unga människor som lever med, och drabbats av hiv, och kommer att arbeta för att öka kännedomen om det stigma som omgärdar människor som lever med viruset, enligt UNAIDS.

I samband med kungörandet av kronprinsessans förordnande, sade UNAIDS chef, Dr. Peter Piot i Geneve, att han är övertygad om att ”hon kommer att göra skillnad för bekämpandet av aids, då hon är en stark förespråkare för de unga människor som befinner sig i frontlinjen för aids epidemin.”

Kronprinsessan kommer senare under april månad att besöka UNAIDS sekretariat i Geneve för att lära sig mera om UNAIDS arbete och för att möta Dr. Piot, samt medlemmar av ”FN:s positiva personalgrupp,” som består av personal inom världsorganisationen som lever med hiv.

Kronprinsessan har varit engagerad i aids-frågor under en tid, bland annat genom arbetet för det norska direktoriatet för utvecklingssamarbete (Norwegian Agency for Development), under 2003. I januari 2005 genomförde kronprinsessan en studieresa till Malawi med fokus på aids-frågor.