A-Ö Webbindex

Havsisen i Antarktis den lägsta någonsin

Den globala medeltemperaturen under de senaste åtta åren har varit de högsta någonsin, enligt 2022 års rapport från World Meteorological Organisation (WMO). Havsnivån och havstemperaturen ligger på rekordhöga nivåer – och denna trend kommer att fortsätta i många århundraden. Samtidigt har Europa slagit rekord för glaciärsmältning och den antarktiska havsisen har fallit till lägstanivå.

Mycket vatten, lite land, fotat uppifrån
Översvämningar i Pakistan. Foto: UN Photo/WFP/Amjad Jamal

Tillståndet för det globala klimatet 2022 visar förändringar över hela planeten på land, i havet och i atmosfären orsakade av rekordnivåer av värmealstrande växthusgaser. Angående de globala temperaturnivåerna var åren 2015-2022 de åtta varmaste som registrerats trots kylning i samband med La Niña-effekten under de senaste tre åren.

Ökningen av smältning av glaciärer och havsnivå – som återigen nådde rekordnivåer 2022 – kommer att fortsätta till upp till tusentals år.

Ett delvis snötäckt berg
Jungfrau, Schweiz. Jphoto / Public domain.

”Medan utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och klimatet fortsätter att förändras, fortsätter människor över hela världen att vara allvarligt påverkade av extrema väder- och klimathändelser”, sade WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas. ”Till exempel, år 2022 påverkade den kontinuerliga torkan i Östafrika, den rekordstora nederbörden i Pakistan och rekordartade värmeböljor i Kina och Europa tiotals miljoner människor, drev människor till livsmedelsosäkerhet, ökade massinvandringen och kostade miljarder dollar i förluster och skador, ”

Under hela året ledde farliga klimat- och väderrelaterade händelser till att människor drivs på flykt samt försämrade villkor för många av de 95 miljoner människor som redan lever i flykt sedan början av året, enligt rapporten.

En karta i rött
Torka i Frankrike under September 2022. Foto: European Drought Observatory/
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Klimatindikatorer

 • Den globala medeltemperaturen 2022 var 1,15 °C (1,02 till 1,28) under 1850-1900 i genomsnitt. Åren 2015 till 2022 var de åtta varmaste under åren sedan 1850.
 • 2022 var det 5:e eller 6:e ​​varmaste året någonsin.
 • Koncentrationen av de tre huvudsakliga växthusgaserna – koldioxid, metan och lustgas – nådde observerade rekordnivåer 2021.
 • Referensglaciärer, sådana som fungerar för långtidsobservationer, upplevde en genomsnittlig tjockleksförändring på över -1,3 meter mellan oktober 2021 och oktober 2022. Denna förlust är mycket större än genomsnittet för det senaste decenniet.
 • Enligt IPCC förlorade glaciärerna globalt motsvarande en vattenvolym av 75 sjöar lika stora som Lac Leman (även känd som Genèvesjön), den största sjön i Västeuropa.
 • Det fanns vissa massökningar på Island och Nordnorge i samband med mer nederbörd än genomsnittet och en relativt sval sommar.
 • Grönlandsisen slutade med en negativ total massbalans för det 26:e året i rad.
 • De europeiska alperna slog rekord för glaciärsmältning. I Schweiz förlorade man 6 % av glaciärisvolymen mellan 2021 och 2022 – och en tredjedel mellan 2001 och 2022.
 • Havsisen i Antarktis sjönk till 1,92 miljoner km2 den 25 februari 2022, den lägsta rekordnivån och nästan 1 miljon km2 under det långsiktiga (1991-2020) medelvärdet.
 • Temperaturen i havet nådde ett nytt observerat värmerekord 2022.
 • Den globala medelhavsnivån (GMSL) fortsatte att stiga under 2022.

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19