Katastrofer relaterade till översvämningar har ökat med 134% under detta århundrade

Skjul på flottar
Fotograf: Vinh Nguyen Källa: Unsplash

Vattenrelaterade risker såsom översvämningar och torka ökar på grund av klimatförändringar. Sedan 2000 har översvämningsrelaterade katastrofer ökat med 134% jämfört med de två föregående decennierna.

Men hanteringen, övervakningen, prognoser och tidiga varningstecken är fragmenterade och otillräckliga, enligt en ny rapport från flera myndigheter som samordnats av Världsmeteorologiska organisationen (WMO). Likaså lyfts den globala finansieringen av klimatåtgärder som otillräcklig.

Enligt rapporten The State of Climate Services 2021: Water, förväntas antalet personer med otillräcklig tillgång till vatten minst en månad per år, att stiga till mer än fem miljarder år 2050. 2018 låg siffran på 3,6 miljarder människor.

Rapporten betonar behovet av brådskande åtgärder för att förbättra kooperativ vattenhantering och omfamna en integrerad vatten- och klimatpolitik. Investeringarna i denna värdefulla vara måste även öka då den ligger till grund för alla internationella mål för hållbar utveckling, anpassningen av klimatförändringar och minskningen av katastrofrisker.

Översvämning
Fotograf: Kelly Sikkema Källa: Unsplash

”Ökande temperaturer leder till globala och regionala nederbördsmängder, som leder till förändringar i nederbördsmönster och jordbrukssäsonger, med stor inverkan på livsmedelssäkerhet och människors hälsa och välbefinnande”, säger generalsekreteraren för Världsmeteorologiska organisationen, professor Petteri Taalas.

”Det senaste året har vi sett en fortsatt hög nivå av extrema vattenrelaterade händelser. Vi har sett en extrem nederbörd och massiva översvämningar i stora delar av Asien, specifikt i Japan, Kina, Indonesien, Nepal, Pakistan och Indien. Miljontals människor förflyttades och hundratals dödades. Men det är inte bara i utvecklingsländerna som översvämningar har lett till stora störningar. Katastrofala översvämningar i Europa ledde till hundratals dödsfall och omfattande skador”, säger han.

”Brist på vatten fortsätter att vara en stor orsak till oro för många nationer, särskilt i Afrika. Mer än två miljarder människor bor i vattenstressade länder och har bristande tillgång till säkert dricksvatten och sanitet”, säger han.

”Vi måste vakna till den hotande vattenkrisen”, säger professor Taalas.

Rapporten samordnades av WMO och innehåller information från mer än 20 internationella organisationer, utvecklingsorgan och vetenskapliga institutioner.