HBTQ-personer i skottlinjen för ett nytt kallt krig?

Foto: Fightback Ian Anderson

 Foto: Fightback  Ian Anderson

27.6.2014 – Mänskliga rättigheter för lesbiska, bi- och homosexuella samt transpersoner har länge varit en böld i internationella fora. Medan vissa länder, som de nordiska, har gjort kampen för HBTQ-rättigheter till ett nationellt varumärke, är det en räcka länder som stått på barrikaderna för att inskränka dessa rättigheter och värna om så kallade ”traditionella värden.”

I en debatt under den pågående Europride i Oslo uttrycker en grupp östeuropeiska människorättsförsvarare sin oro över att HBTQ-rättigheter hamnat i skottlinjen i en geopolitisk kamp mellan de post-sovjetiska staterna och västvärlden.

”Hur rekryterar du väljare i ett land som genomgår en demografisk, politisk och ekonomisk kris?”, frågar den ukrainska människorättsaktivisten Olena Shevchenko från debattpanelen. ”Jo, du konstruerar en folkets fiende. De post-sovietiska länderna har utvecklat en anti-EU och anti-västlig retorik som är invävd i föreställningen om HBT-personer som ett hot mot den nationella säkerheten. De traditionella värden om kärnfamiljen och det binära könssystemet framställs som fundamentalt för samfundet, och alla försök för HBTQ-rättigheter tolkas som pro-västliga försök för att upplösa nationen.”

Hon för stöd av den norska forskaren Ingrid Vik som utformat en rapport om de religiösa organisationernas lobbverksamhet i FN.

”Religiösa och konservativa grupper har arbetat intensivt för att motverka  att rättigheter knyts till sexuella minoriteter och vinner terräng på den globala arenan. Under FN:s befolksningskonferens i Kairo för 20 år sedan såg vi att konceptet ”den traditionella familjen” användes strategiskt av en rad aktörer från arabiska och afrikanska länder, förutom såklart USA och Vatikanen. Idag har de östeuropeiska länderna stigit in på arenan.”

Ryssland är ett land som under det senaste året utmärkt sig  efter att statsduman vidtog flera nya lagar som undergräver HBT-personers mänskliga rättigheter, bland annat den så kallade anti-propagandalagen som förbjuder positiv diskussion om HBTQ-personer i den offentliga sfären. Den ryska paneldeltagaren Polina Andrianova menar att lagen blidragit till att skapa en bild av HBT-personer som folkets fiender. Dessutom ser hon att lagen lyckats med att distrahera den ryska befolkningen från de verkliga problemen i landet.

Enligt Anastasia Danilova från Moldavien har både partiet med majoritet i det Moldaviens parlament, alliansen för europeisk integration, och det största marxist-leninistiska oppositionspartiet instrumentaliserat HBT-frågor i ett politiskt spel.

Oppositionspartiet och den ortodoxa kyrkan är båda pro-ryska, och har enats i en kamp för ”traditionella värden”. Samtidigt pekar hon på att det pro-europeiska partiet med parlamentarisk majoritet spelar ett dubbelspel. ”På den internationella arenan predikar de för demokrati och jämlikhet. Men på hemmaplan kan de samma politikerna bedriva en öppen hatjargong mot HBT-befolkningen.

Den senaste årsrapporten från organisationen ”Equality for LGBTI people in Europe” (ILGA Europe) slår fast att ett lands status som EU-medlemsstat inte nödvändigtvis är en garant för HBT-rättigheter. En undersökning utförd av organisationen i t.ex. Lettland visar att folkopinionen präglas av ”stark olust” vid tanken på att en öppet HBT-person skulle bli invald till en hög politisk position.

Den lettiske panelisten Kaspars Zalitis bekräftar ILGAs studie: ”Vi älskar att peka på allt som gått snett i andra länder istället för att rannsaka oss själva. Det finns såklart en hel massa skit i andra EU-länder i form av människorättsbrott. Men i förhållande till HBTQ-frågor är Lettland ett av de värsta EU-länderna. Vi är inlemmade i EU-representanternas VIP-klubb, men lokalen är full av smuts.”

FN uppmanar alla sina medlemsstater att erkänna de mänskliga rättigheterna som tillhörande alla människor, oavsett deras sexuella orientering eller könsidentitet. Generalsekreterare Ban Ki-moon har upprepade gånger betonat behovet för att visa solidaritet med HBTQ-personer som utsätts för diskriminering, bland annat genom FN:s ”Free & Equal” (Fri och jämlik) –kampanj.

Europride avslutas med en storslagen folkparad imorgon, och för den anledningen har Lettlands Zalitis ett meddelande till alla närvarande:

”Även om du inte känner att du har någon orsak att delta, delta för vår skull. Vi behöver all solidaritet vi kan få. Det är på tiden att göra de mänskliga rättigheterna till ett traditionellt värde!”

Visa ditt stöd för Free & Equal på Facebook och Twitter