Norsk diplomat blir FN:s nya specialsändebud i Afghanistan

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon har meddelar att han ämnar utse den norske diplomaten Kai Eide till FN:s specialsändebud i Afghanistan.

Eide har tidigare arbetat som förre FN-chefen Kofi Annans sändebud i Bosnien 1997-98 och i Kosovo 2004-05. Han har en lång karriär inom det norska utrikesdepartementet bakom sig och har bland annat arbetat som specialrådgivare i Balkanfrågor och mellan 2002 och 2006 var han Norges representant i Nato.