Helen Clark nominerad till ny chef för UNDP

Den före detta premiärministern i Nya Zeeland Helen Clark blir ny chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP och därmed den tredje högsta tjänstemannen i FN.

Helen Clark valdes ut av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon efter ett omfattande anställningsförfarande där även UNDP:s styrelse konsulterades. Hon får jobbet för ”sina utomordentliga kvalifikationer, långa erfarenhet och engagemang för multilateralt arbete”, enligt generalsekreterarens talesperson Michele Montas.

Som chef för UNDP blir Helen Clark den tredje högsta tjänstemannen inom FN och får titeln ”administrator”. Tillsättningen ska nu formellt även godkännas av FN:s generalförsamling. UNDP:s administrator utses för fyra år i taget.

Helen Clark ersätter Kemal Dervis, som slutade av personliga skäl den 1 mars efter tre och ett halvt år på posten. Under sin tid som chef för UNDP fokuserade Kemal Dervis på intern effektivitet och på att föra arbetet med att reformera FN på landnivå framåt.

Källa: www.UNDP.se