Landsbygdens kvinnor har möjligheten att rädda 150 miljoner från hunger

UNAMID marcherar i Darfur på internationella kvinnodagen 2011Förenta Nationera poängterade idag de rurala kvinnornas centrala betydelse – de utgör en fjärdedel av jordens befolkning – då världen förbereder sig inför Internationella Kvinnodagen 2012. Dagens tema är att stärka rurala kvinnors egenmakt för att utrota hunger och fattigdom.

I sitt uttalande den internationella dagen påpekade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att kvinnor och flickor på landbygden rutinmässigt förekommer på bottnen av varje ekonomiska, sociala och politiska indikator, från inkomst och utbildning till hälsa och deltagande i beslutsfattandet.

”Kvinnorna utför majoriteten av obetalt arbete i rurala områden och hindras uppnå sitt fulla potential. Om kvinnor på landsbygden hade likvärdiga möjligheter till produktiva resurser, skulle jordbrukets avkastning stiga med fyra procent, stärkande mat- och näringssäkerhet och värja så många som 150 miljoner människor emot hunger”, säger Ban i sitt uttalande.  

Michel Bachelet, direktör för UN Women, påpekade i sitt uttalande att årets utmaning är att kritiskt betrakta kvinnors och flickors möjligheter och tillgång till utbildning, träning, vetenskap och teknologi. ”Jämlikhet mellan könen och kvinnors egenmakt kan endast bli verklighet om vi ger utbildning och träning för kvinnor och flickor de resurser som krävs”, anser Bachelet.

FN –statistiken visar att det är en lång väg att gå:
•    Endast 19.3 procent av världens parlamentariker är kvinnor
•    12 av 500 Fortune –företag har kvinnor vid rodret
•    Kvinnor på rurala områden producerar från 60 till 80 procent av födan i utvecklingsländerna, men har sällan rätt till marken de odlar
•    Endast tjugo av hundra landägare är kvinnor

Som FN:s människorättskomissionär Navi Pillay poängterar, betyder alltför få kvinnliga ledare inom politiken och företagsvärlden att kvinnor står utanför all avgörande diskussion gällande global krishantering.

”Det är varför vi måste insistera på strukturella och institutionella förändringar som garanterar att kvinnor erkänns som likvärdiga medlemmar i samhället, och likvärdiga partners i beslutsfattande. Det är speciellt viktigt under statliga övergångsperioder”, påpekar Pillay i sitt meddelande.

Se även UNRIC:s kampanjer: Nej till våld mot kvinnor http://www.create4theun.eu/