Hur det röda bandet kan ersättas med guldmedalj

AIDS

AIDS

1.12.2012 – Hos oss i Norden har kanske inte det röda bandet eller novembermustacher inte lika dominanta som under de första åren då dessa kampanjer lanserades. Idag är vi inte längre rädda för en förödande, världsomfattande epidemi, och människor i vår del av världen har vant sig vid att man kan leva – och överleva – en diagnos som HIV-positiv.

Men det faktum att rosa band och mustacher mot prostatacancer känns mer relevanta idag, gör egentligen kampen mot HIV/AIDS ännu mer relevant: vi vet att det är en sjukdom man kan behandla, och att dess smittorisk minskas av rätt sorts behandling. Millenniemålet för 2015 att avstanna epidemin och sända den på tillbakagång, är ett vi har all chans att uppfylla.

”Tack vare bestämda ansträngningar av regeringar och det civila samhället, har vi en verklig chans att uppnå vårt mål. Under den internationella aidsdagen bör vi förbinda oss till att bygga vidare på tidigare års framgångar och förpassa HIV/AIDS till historieböckerna”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande. UNAIDS aidsrapport för 2012 visar tydliga framsteg i att förebygga och behandla aids under de två senaste åren. Antalet människor med tillgång till de livsräddande behandlingarna har ökat med 60 % och nya smittor har halverats i 25 länder – varav 13 finns i Afrika söder om Sahara.

”Jag vill se dessa resultat i varje land”, sade Michel Sidibé, chef för FN:s organ för aidsbekämpning. ”Istället för desperation finns det nu hopp. Allt färre människor dör av aids. Framstegen sker i aldrig tidigare skådad takt – vad som tidigare tog tio år kan nu uppnås på endast 24 månader”.

Trots alla framsteg är fortfarande stigmatisering och diskriminering något som fortsätter, och risken är speciellt stor för de redan marginaliserade. ”Vi måste göra information, tester och behandling tillgängliga för alla, så att var och en – män, kvinnor och barn – kan åtnjuta sina fundamentala rättigheter till medicinsk vård så att vi får ett slut på denna förödande epidemi”, sade Ban Ki-moon.

Både UNAIDS och generalsekreteraren betonade vikten av att använda oss av de verktyg vi redan har. ”Hälften av de minskade aids-siffrorna berör nyfödda. Jag uppmanar alla medlemsstater att intensifiera sina ansträngningar för att eliminera smittan från mor till barn, och att arbeta för att alla HIV-positiva mödrar kan överleva och må bra”, sade Ban Ki- moon vidare.

”Vi vill se noll nya smittor. Noll diskriminering. Noll AIDS-relaterade dödsfall”, sade Sidibé.