Ungdomars inflytande tema på Internationella dagen för världens ursprungsfolk

Internationella dagen för världens ursprungsfolk 2023 hyllar vi den centrala roll som ungdomar som representerar ursprungsbefolkning har i beslutsprocesser. Ihållande kränkningar av ursprungsbefolkningarnas rättigheter har länge varit ett akut problem, något som härrör sig från historiska bördor av kolonisering och kamp för att anpassa sig till ett snabbt föränderligt samhälle. Men mitt i dessa utmaningar tjänar den 9 augusti som en påminnelse om att folkgrupper som tillhör ursprungsbefolkning har rätt till självbestämmande, vilket gör det möjligt för dem att fatta viktiga beslut på ett sätt som respekterar och bevarar deras unika kulturella identiteter.

En person som står i snö
Fler än 86 % av de personer som tillhör ursprungsbefolkningar globalt arbetar i den informella ekonomin, jämfört med 66 % för dem som inte tillhör ursprungsbefolkning. Foto: Magne Kveseth/norden.org.

Ursprungsungdom förändrar för självbestämmande

I år uppmärksammas den internationella dagen för världens ursprungsbefolkningar på temat ”Ungdomar från ursprungsbefolkning som förändringsagenter för självbestämmande”. På senare tid har ungdomar med bakgrund från ursprungsbefolkning dykt upp som förebilder för förändring och inlett arbetet med att aktivt konfrontera några av mänsklighetens mest angelägna kriser.

De utnyttjar banbrytande teknologi, skaffar sig nya färdigheter och erbjuder innovativa lösningar för att skapa en mer hållbar och fredlig framtid för såväl deras samhälle som planet. Att dessa ungdomar med bakgrund i ursprungsbefolkning deltar i globala klimatansträngningar, mästrar förändringsarbete, fredsbyggande och digitalt samarbete är avgörande för att effektivt skydda sina rättigheter och forma en ljusare morgondag.

En person som står på knäna framför en ren
Rennäringen är en viktig del av den samiska kulturen. Vindkraftverken i Fosen begränsar samernas möjligheter att valla regndjur i området. Foto: Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash

”Ursprungsbefolkningars kunskap och traditioner är djupt rotade i hållbar utveckling och kan hjälpa till att lösa många av våra gemensamma utmaningar. Det är därför viktigt att unga representanter för ursprungsbefolkning, både kvinnor och män, är involverade i beslutsfattandet. De val som görs i dag kommer att avgöra morgondagens värld”, sa generalsekreterare António Guterres med anledning av årets internationella dag för ursprungsbefolkningar.

Samernas flagga som vajar mot blå himmel
Den totala befolkningen av samer i Norge, Sverige, Finland och Ryssland uppskattas till cirka 80 000. Foto: Thom Reijnders/Unsplash

Samisk ungdomsaktivism i Norge

I Norge deltar samisk ungdom aktivt i den globala urbefolkningsaktivismrörelsen, exemplifierat av passionerade protesterna ledda av unga samiska aktivister i februari 2023. De demonstrerar för den kontroversiella frågan om vindkraftverk i Fosen, Trøndelag, där Norges största vindkraftverk, bestående av 151 turbiner, ligger. Kontroversen härrör från en dom från norska Högsta domstolen i oktober 2021, som fann vindkraftsparken vara en kränkning av ursprungsbefolkningens rättigheter.

Enligt domstolen hindrade turbinerna de kulturella sedvänjor som skyddas enligt FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Inte ens efter 500 dagar efter domen hade konkreta åtgärder vidtagits för att följa Högsta domstolens beslut och vindkraftverken fortsatte att fungera som tidigare. Naturligtvis utlöste denna brist på framsteg ett betydande missnöje bland de samiska aktivisterna, vilket motiverade dem att gå ut på gatorna och blockera ingången till olje- och energidepartementet i Oslo.

En inomhusvy av ett bord med muggar.
Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org

De unga samiska aktivisterna hävdar att ursprungsbefolkningens rättigheter och kravet på att bevara naturen bör ha företräde framför strävan efter nya energikällor i klimatförändringsåtgärder.

I sin strävan efter rättvisa visar sig de unga samiska aktivisterna i Norge vara en effektiv kraft, förenad med urfolksrörelser över hela världen som står starka i sitt engagemang för att värna om sitt kulturarv och sin miljö för kommande generationer. Senast en fråga om samernas rättigheter väckte så stor uppmärksamhet var när Alta-aktionisterna hungerstrejkade utanför det norska riksdagen för mer än 40 år sedan.

Läs fler artiklar om representanter för ursprungsbefolkning här och här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19