Klimatmöte i Bryssel med sikte på Poznan

Imorgon torsdag inleds ett klimatmöte i Bryssel med regeringsrepresentanter, representanter för affärslivet samt det civila samhället under ledning av Mary Robinson, Gro Harlem-Brundtland och Margot Wallström.  Mötet som går under namnet “Last stop for Climate Action Before Poznan” ordnas av ”Road to Copenhagen”- initiativet och syftet är att skapa en plattform där alla kan vara med och påverka förhandlingarna om ett nytt klimatavtal. 

I november 2009 samlas världens ledare i Köpenhamn för att försöka nå att nytt internationellt klimatavtal efter att Kyotoprotokollet löper ut år 2010. Följande stora, och enligt många avgörande, förberedande möte ordnas i Poznan i december i år.

På webbplatsen www.roadtocopenhagen.org kan man delta i diskussioner samt i arbetet att ta fram ett ställningstagande inför mötet i Poznan.