Idag uppmärksammas världsdagen för mental hälsa

Idag på Världsdagen för mental hälsa uppmärksammar FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon betydelsen av kultur och mångfald för det mentala välmåendet. Han fastslår även att mera måste göras så de som drabbats får vård snabbare samt att speciell uppmärksamhet bör riktas på de fattiga länderna där tillgången till vård är begränsad.
”Vi måste mobilisera politisk vilja och solidaritet i hela det globala hälsosamhället,” säger Ban i sitt budskap.

Kulturen avgör vad som är normalt och onormalt i ett samhälle och kulturen påverkar hur individer visar symptom, hur man handskas med problemen, vilket stöd man får av familj och vänner samt viljan att söka hjälp, konstaterar Ban. Generalsekreteraren säger vidare att det faktum att vi idag lever i en kulturellt sammanbunden värld gör att människor försöker anpassa sig till en ny kultur samtidigt som man försöker behålla sin egen. Olika språk, religioner och kulturer lever tillsammans i ett land eller i ett samhälle. Att flytta från sitt hem, att inte bli accepterad i det nya samhället och svårigheter att anpassa sig till nya kulturella normer skapar stress som kan ge upphov till mentala sjukdomar.  För att ta itu med detta måste vi ta den kulturella och religiösa bakgrunden samt eventuella språkproblem i beaktande då vi utvecklar tjänster inom vården, konstaterar Ban.  

Världshälsoorganisationen WHO har öppnat en ny webbplats – WHO MIND- med syfte att lyfta fram det arbete som göra för att förbättra människors mentala hälsa. Läs mera här.

.