Internationella ungdomsdagen firas på söndag

Internationella ungdomslagen initierades 1999 i syfte att uppmärksamma ”World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond”, som antogs av FN: s generalförsamling 1995. Det officiella temat för ungdomsdagen 2007 är ”Bli sedd, bli hörd! Delta i utvecklingen!” Med temat vill man betona hur viktigt det är att unga deltar i utvecklingen, samt lyfta fram olika sätt att involvera unga.

I ett meddelande på internationella ungdomsdagen understryker FN: s generalsekreterare Ban ki-moon att unga män och kvinnor är viktiga samarbetspartner i arbetet för att förverkliga Millenniemålen före år 2015, för att utrota fattigdomen och hungern samt minska spridningen av HIV/AIDS. Unga bidrar också med nya idéer och lösningar till hur vi kan arbeta med utvecklingsfrågor.

”Nu när vi är halvvägs till år 2015 behöver vi de unga mer är någonsin, de ungas energi och idealism kan hjälpa oss komma i kapp och nå målen i tid och till fullo,” konstaterar generalsekreteraren.

”I gengäld måste vi uppfylla våra skyldigheter. FN: s ungdomsprogram uppmanar regeringar att ta de ungas åsikter i beaktande då man beslutar om saker som rör dem. Unga måste även få mer uppmuntran i form av undervisning och ekonomiskt och tekniskt stöd så de kan nå sin fulla potential,” poängterar Ban.

FN: s rapport ”World Youth Report” presenteras senare i höst.

Mera on internationella ungdomsdagen (på engelska).
Svenska FN förbundets ungdomssida.