Internationella världsbefolkningsdagen 2012

Mor och barn får vård i Dhaka

 Mor och barn får vård i Dhaka

Uppskattningsvis 222 miljoner kvinnor som skulle vilja undvika eller uppskjuta en graviditet, saknar tillgång till familjeplanering. Närmare 800 kvinnor dör varje dag under förlossning. Omkring 1,8 miljarder unga människor i puberteten börjar sina reproduktiva år utan den kunskap de skulle behöva för att skydda sig själva.

Familjeplanering är av yttersta vikt för kvinnor och deras familjer, och kan accelerera ett helt lands framsteg mot minskad fattigdom och uppnådda millenniemål. På grund av dess betydelse, är universell tillgång till reproduktiva hälsotjänster och familjeplanering utsatt som ett av FN:s millenniemåls delmål. Även andra internationella överenskommelser som åtgärdsprogrammet efter den internationella konferensen om befolkning och utveckling i Kairo år 1994, understöder individens rätt att själv besluta och reglera antalet barn som en mänsklig och reproduktiv rättighet.

Dessvärre får endast en av tre kvinnor i utvecklingsländer adekvat vård under graviditeten. Tonårsgraviditeter är fortfarande vanliga i största delen av världen, ofta drivna av fattigdom och brist på utbildning. Mer än 200 miljoner kvinnor och unga flickor har ingen tillgång till preventivmedel. Frivilliga familjeplaneringsprogram lider enorma brister på resurser nästan överallt i världen.

I sitt uttalande på världsbefolkningsdagen uppmanade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon medlemsstater att skrida till verket för att överbrygga gapet mellan efterfrågan och utbud på reproduktiv hälsovård.

”Vi kan – och måste – göra bättre ifrån oss. Reproduktiv hälsa är en oumbärlig del av ekvationen för hållbar utveckling. Kvinnor och unga människor som är vid god hälsa, och som har möjligheterna och makten att fatta egna beslut om hur många barn de vill ha – och när de vill ha dem – kan mycket bättre delta i utvecklingen av sina samhällen”.  

Reproduktiv hälsa är en fundamental byggsten för en framtid där varje graviditet är önskad, varje förlossning är trygg , och varje ung persons livsmöjligheter förverkligas.

Läs mer om världsbefolkningsdagen och reproduktiv hälsa på UNFPA:s hemsida.

UN Photo/David Ohana