Till Gandhis minne

gun

gun

2 oktober 2013- Den Internationella icke-våldsdagen uppmärksammas den andra oktober, på Mahatma Gandhis födelsedag. Gandhi är en inspiration för alla, ledare för den Indiska självständighetsrörelsen och pionjär inom icke-vålds filosofi och strategi. Icke-våldsdagen är ett tillfälle att sprida icke-våldsbudskapet genom utbildning och ökad medvetenhet. FN:s resolution bekräftar ”den universella relevansen av principen av icke-våld” och  viljan att ”säkra fred samt en kultur byggd på fred, tolerans, förståelse och icke-våld”.

”Förenta nationerna står för fredliga lösningar av konflikter och för att få slut på all sorts våld, vare sig våldet är statssponsorerat eller inbyggt i kultur och praxis, så som våld samt hot mot kvinnor och flickor i alla regioner. För att få slut på våldet, måste vi börja med oss: i hemmen, i skolan och på jobbet. Våld kan smitta, men så kan även fredlig dialog”, sade generalsekreterare Ban Ki-moon.

På den internationella icke-våldsdagen publicerade vi en video i samarbete med 7 miljarder andra projektet på UNRIC:s webbsida. Och på vår Facebook sida samt Twitter sprider vi en video gjord i samarbete med Södertörns högskolas elever samt Fabrica.