A-Ö Webbindex

Inget alternativ till tvåstatslösning

FN:s generalsekreterare António Guterres säger att det inte finns något hållbart alternativ till en tvåstatslösning i Israel-Palestina-konflikten. Guterres uppmanar palestinier, israeler och de som stödjer dem att arbeta för att återupprätta hopp i fredsprocessen i Mellanöstern.

Att lösa Israel-Palestina-konflikten är fortfarande en av de mest svårhanterade utmaningarna som det internationella samfundet står inför, konstaterade FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt meddelande inför Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket.

Seniora tjänstemän tillsammans med ambassadörer och andra representanter från det internationella samfundet träffades i New York igår för att fira den internationella dagen som officiellt uppmärksammas varje år den 29 november.

– Endast genom konstruktiva förhandlingar mellan parterna, i god tro, med stöd från det internationella samfundet samt genom efterlevnad av FN:s resolutioner och överenskomna parametrar, kommer en rättvis och hållbar lösning att kunna skapas, med Jerusalem som huvudstad i båda staterna, sa Guterres.

– Det som först och främst behövs är ledarskap och politisk vilja. Arbetet från det civila samhället och andra som försöker överbrygga klyftan mellan israeler och palestinier måste också stödjas.

Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas sa att hans folk har uthärdat mer än 70 år av tragedier och kriser, men ändå är fast beslutna.

– Trots årtionden av besvikelser och motgångar förblir vi hängivna en multilateral ordning som respekterar och garanterar respekten för internationell rätt, sa Abbas i ett meddelande som lästes upp av Riyad Mansour, palestiniernas sändebud i FN.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19