Inte bara pengar under bordet

9.12.2012 – Korruption antar inte alltid de former vi föreställer oss. Men det är inte heller ett så oundvikligt fenomen som vi inbillar oss, påpekar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon på den internationella dagen mot korruption den 9:e december.

Vad är då egentligen korruption? Och hur utbrett är det? Fenomenet är ofta svårt att sätta fingret på  eftersom det oftast pågår i det dolda och därför sällan uppdagas.

Årets internationella dag fokuserar särskilt på korruptionens konsekvenser. Som Ban uttrycker det: ”Korruptionen mäts inte endast i de miljarder dollar som stulits eller förskingrats, utan speciellt i frånvaron av sjukhus, skolor, rent vatten, vägar och broar. Samt allt det andra som kunde ha åstadkommits eller byggts med de pengarna, och som säkerligen skulle ha förändrat livet för många familjer och samhällen.”

Korruption kan innefatta allt från pengar ”under bordet” till nepotism eller ”väntjänster”. Transparency International definierar korruption som ”missbruk av förtroende för privata syften.” Enligt deras nya rapport över korruptionen 2012 uppfattas Nordkorea, Afghanistan och Somalia som de mest korrupta länderna, medan alla de nordiska länderna toppar indexet.

Därmed är det inte sagt att korruption inte existerar i Norden. I Finland pågick den stor debatt år 1999 gällande domare som tillhörde frimurarorden, och deras deltagande i de rättsfall där den anklagade även hörde till orden. Saken avslutades i FN:s människorättsdomstol i Strasburg då det inte fanns tillräckligt med bevis för domarens partiskhet. År 2002 bestämdes dock att alla domare måste uppge ifall de är frimurare för transparensens skull.

En skandal över nepotism i Danmark i slutet av november i år resulterade i kulturministerns avgång den 5:e december. Han beskylldes för att ha beviljat sex miljoner kronor till en ny utbildning för nycirkus. Detta var inte skandalen i sig, men eftersom utbildningen äger rum på den kreativa akademin AFUK (Akademiet For Utæmmet Kreativitet), där han tidigare innehaft en styrelsepost och hans registrerade partner i dag arbetar, blev han beskylld för nepotism.

 Inte heller Europaparlamentet har varit fritt från korruption. Förra året beskylldes tre parlamentariker för att ha tagit emot mutor för att framlägga ett lagförslag. Många är av åsikten att det är naivt att tro att den rör sig om enstaka fall, och kräver ytterligare transparens i lagstiftningsprocessen.

Korruption finns därför inte endast i stater med konflikter, som man oftast kanske tänker sig, utan existerar överallt, vilket gör det ännu viktigare att bekämpa. Korruption underminerar utveckling och demokrati, och som generalsekreteraren uttrycker det: ”Korruption är inte oundvikligt. Korruption föds ur girighet och låter det odemokratiska fåtalet triumfera över majoritetens förväntningar. På den internationella dagen mot korruption uppmanar jag alla att arbeta för en hållbar framtid, där korruption uppdagas och fördöms, och integritet råder – och miljoner människors hopp och drömmar blir till verklighet.”