UNEP: Arktis sårbara miljö kräver starkare skydd

21.2.2013 – Jakten på naturresurser som endast trappas upp av den smältande isen visar tydligt att den arktiska miljön behöver ytterligare skydd. Detta enligt FN:s miljöprogram UNEP:s årsbok 2013.

Det arktiska sommaristäcket har minskat drastiskt under de senaste åren, och kulminerade i det rekordlåga 3,4 miljoner km2 år 2012 – 18 % mindre än det tidigare rekordet från 2007 – och 50 % mindre än genomsnittet för 1980 och 1990. Även landisen smälter och permafrosten ger efter.

Enligt rapporten lockar det minskade istäcket ökad mänsklig aktivitet i jakten på olja och gas, och de redan sårbara ekosystemen är allvarligt hotade.

”Vad vi ser nu är en issmältning som triggar en ökad jakt efter fossila bränslen – desamma bränslen som orsakade isens smältning och därför är roten till problemet”, sade Achim Steiner, chef för UNEP.

USA:s geologiska undersökningar uppskattar att så mycket som 30 % av världens oupptäckta naturgasresurser är belägna i de arktiska områdena.

Då sjöisen smälter öppnas även den norra havsrutten och nordvästra passagen för en viss tid om året. Vissa länder har uppskattat att denna nya rutt kunde komma att bli en framtida ”havstrafikens motorväg” av global betydelse, med 40 gånger mer trafik år 2020. Arktis kan vara isfritt 2100, men enligt de vanligaste uppskattningarna kan det ske så tidigt som 2035.

Även fiskeriet väntas öka. Enligt en studie kommer fångsten av fisk på de norra breddgraderna och Arktis att öka med 30-70 % före 2055. Det arktiska rådet, vars kärna utgörs av Kanada, Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland, Sverige och USA, har en avgörande roll gällande en ansvarsfull exploatering av resurser.

Grönland är det största orosmomentet på lång sikt, eftersom havsnivån kan komma att stiga med så mycket som 7 meter om all is tillåts smälta. Även om hotet inte kan bli verklighet över natt – det skulle ta flera hundra år med dagens takt – har smältningen redan accelererat och risken finns att de nuvarande uppskattningarna är alltför optimistiska.