FN upprättar ny enhet i kampen mot biologiska vapen

FN:s kontor för nedrustning i Genève har upprättat en ny enhet för att bekämpa biologiska vapen och stöda nationella regeringars arbete mot massförstörelsevapen.

Enheten som kallas Biological Weapons Convention Implementation Support Unit, är det första institutionaliserade organet som arbetar för att implementera konventionen om biologiska vapen. Enheten kommer att arbeta dels med administrativt stöd och dels för att få fler länder att underteckna konventionen. Den viktigaste uppgiften kommer dock att vara att fungera som en kommunikationsplattform mellan stater och andra aktörer.

Läs mera om nedrustning här.