Inte mycket att fira på kvinnodagen

ruusut scaled

ruusut scaled

6.3.2015 – På söndag markerar FN den internationella kvinnodagen för att hylla det mod och den beslutsamhet med vilken många kvinnor och män runtom i världen kämpar för kvinnors och flickors rättigheter. Men trots många framsteg har inte ett enda land i världen lyckats uppnå jämlikhet mellan könen – inte ens lika lön – och en av tre kvinnor möter fortfarande våld under sin livstid.

Det kontinuerliga förtrycket av kvinnor runtom i världen, vare sig det gäller fysiskt, sexuellt eller verbalt våld, könsstympning, barnäktenskap eller nätmobbning, fortsätter att vrida klockan tillbaka och radera årtionden av framsteg. Orsakerna att fira den 8.3 är inte många. Den finska lokalkommittén för UN Women strejkar och vägrar fira dagen över huvud taget – och sprider meddelandet på de sociala medierna med hashtag #VarTredjeÄrFörMycket.

Årtionden av framsteg under hot

En FN-expertgrupp för diskriminering mot kvinnor varnar om de bakslag vi står inför. ”Vi ser tecken på tillbakagång, ofta i religionens och traditionernas namn, och förtryck som nu hotar de med mycken möda uppnådda framstegen för kvinnors jämlikhet.”

”Vi måste ta klar, global ställning emot denna frontalattack mot kvinnors rättigheter”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande inför dagen. ”Från Nigeria och Somalia till Syrien och Irak används kvinnors kroppar som krigsredskap för soldater med specifika och systematiska strategier. Det internationella samfundet måste omsätta sin indignation i meningsfylld aktion.”

Men källan till ojämlikheten är inte bara tradition. Den har strukturella rötter. FN:s människorättsexperter noterar att ”diskrimineringen mot kvinnor fortgår i både den offentliga och privata sfären, under tider av konflikt liksom fred, och i alla regioner i världen”.

Istället för att fira är det snarare dags att kavla upp ärmarna och ta upp kampen – som gäller båda könen.

”Verklig förändring kan inte uppnås om inte män och kvinnor kämpar för dessa rättigheter – och kvinnorättskämparna står på fronten för denna kamp”, säger FN:s människorättschef Zeid Ra’ad al Hussein. ”Vi alla, tillsammans, kvinnor, män, flickor och pojkar – måste utrota ojämlikheten tillsammans.”