A-Ö Webbindex

FN ger riktilinjer för miss- och desinformation och hatpropaganda online

Hatretorik, missinformation och desinformation. Världen måste ta itu med den ”allvarliga globala skada” som orsakas av spridningen av hat och lögner i det digitala rummet, sade FN:s generalsekreterare António Guterres vid lanseringen av rapporten om informationsintegritet på digitala plattformar.

Rapporten presenterar ett ramverk för ett samordnat globalt svar genom förhållningspolicy för informationsintegritet på digitala plattformar, en beskrivning av potentiella riktlinjer för att reglera detta skenande hot samtidigt som yttrande- och informationsfriheten skyddas.

Närbild på en grupp människor som håller i mobiltelefoner
Även om AI är en häpnadsväckande tillgång för en ansvarsfull utveckling av våra samhällen, ger den också upphov till stora etiska frågor. Foto: Unsplash/Camilo Jimenez

Den innehåller följande förslag för en förhållningspolicy som kan vidareutvecklas i framtiden: Regeringar bör garantera ett fritt, livskraftigt, oberoende och mångsidigt medielandskap, där journalister åtnjuter ett starkt skydd.

Alla intressenter bör vidta brådskande och omedelbara åtgärder för att säkerställa att alla AI-applikationer är säkra, ansvarsfulla och etiska samt följer de skyldigheter de mänskliga rättigheterna påbjuder.

En animerad bild av en robot
Medan desinformation hänvisar till oavsiktlig spridning av felaktig information, är desinformation inte bara felaktig utan avser att vilseleda och sprids för att orsaka allvarlig skada. Foto: Unsplash/Owen Beard

Teknikföretag bör frångå affärsmodeller som prioriterar interaktion över mänskliga rättigheter, integritet och säkerhet. Annonsörer och digitala plattformar bör se till att annonser inte placeras bredvid online miss- eller desinformation eller hatretorik, samt att annonsmaterial som innefattar desinformation inte marknadsförs.

Digitala plattformar bör säkerställa meningsfull transparens och ge forskare och akademiker tillgång till data, samtidigt som användarnas integritet respekteras.

”Alarm angående det potentiella hotet från den snabba utvecklingen av generativa AI-modeller får inte överskugga den skada som redan görs av digital teknik och som möjliggör spridning av hatretorik på nätet, missinformation och desinformation”, betonade FN-chefen.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19