En dräglig framtid för alla är möjlig om vi vidtar akuta klimatåtgärder

Det finns flera genomförbara och effektiva alternativ för att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa sig till de klimatförändringar vi människor orsakat, och de är dessutom tillgängliga just nu, sade forskare i den senaste syntesrapporten från FN:s klimatpanel IPCC som presenterades måndagen den 20 mars.

”Denna sammanfattande rapport understryker vikten av att vidta mer ambitiösa åtgärder och visar att om vi agerar nu kan vi fortfarande säkra en hållbar framtid för alla, säger IPCC:s ordförande Hoesung Lee.

Temperaturen har redan stigit till 1,1 grader Celsius över förindustriell nivå. Om temperaturen ska hållas vid 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå, behövs omfattande, snabba och hållbara minskningar av växthusgasutsläppen inom alla sektorer detta årtionde, påvisar rapporterna. Utsläppen måste minska nu, och halveras till 2030, om det ska finnas någon chans att uppnå detta mål.

Den lösning som föreslagits av IPCC är ”klimatmotståndskraftig utveckling”, vilket innebär att integrera åtgärder för att anpassa sig till klimatförändringarna med åtgärder för att minska eller undvika utsläpp av växthusgaser på sätt som ger fördelar i ett vidare perspektiv.

Till exempel tillgång till ren energi, koldioxidsnål elektrifiering, främjande koldioxidutsläpp på låga eller nollnivåer samt förbättrad luftkvalitet: de ekonomiska fördelarna för människors hälsa från enbart luftkvalitetsförbättringar skulle vara ungefär samma, eller möjligen till och med större, än kostnaderna för att minska eller undvika utsläpp.

FN-chefen presenterar plan för att påskynda framstegen

I ett videoanförande som presenterades på måndagen beskrev FN:s generalsekreterare António Guterres rapporten som en ”guide för att avskaffa denna tidsinställda bomb för klimatet.” FN-chefen har föreslagit att G20-gruppen bestående av högt utvecklade ekonomier omfattar en ”solidaritetspakt för klimatet”, där alla som bidrar till stora utsläpp skulle göra extra ansträngningar för att minska dem. Samtidigt skulle rikare länder mobilisera finansiella och tekniska resurser för att stödja växande ekonomier i en gemensam ansträngning för att säkerställa att den globala temperaturen inte stiger med mer än 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå.

Guterres meddelade att han vill presentera en plan för att öka ansträngningarna för att uppnå pakten genom en Accelererande Agenda som involverar ledare från utvecklingsländer att förbinda sig att nå netto-noll så nära år 2040 som möjligt, och utvecklingsländer så nära år 2050 som möjligt.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19