Island är ett laboratorium för COVID-19 tester

Kári Stefánsson, grundare av deCode Genetics. FOTO: deCode Genetics

Island har blivit ett laboratorium för testning och spårning av COVID-19 tack vare en fantastisk insats och ett samarbete mellan isländska myndigheter och ett privat företag. Över 8 % av befolkningen har blivit testad för viruset – och testningen kommer fortsätta tills viruset har besegrats.

Kári Stefánsson, den 72-åriga grundaren av deCode Genetics har fått en central roll i det test-program med en omfattning som aldrig tidigare har skådats.

-Vi  fungerar som ett modellsystem, sa Stefánsson till UNRIC. – Det är ingen epidemi i historien som har blivit dokumenterad bättre än det vi gör på Island. Det ger oss en modell som kan visa hur viruset sprids.

Stefánsson erbjöd sig tidigt att hjälpa till att testa och spåra COVID-19, och det har gett fantastiska resultat. FOTO: deCode Genetics

Endast dagar efter det första COVID-19 fallet upptäcktes på Island, erbjöd Stefánsson sig att bidra genom hans företag för att bedriva en bred testning. Han noterade att hälsomyndigheten hade begränsad kapacitet, medan hans företag hade utrustningen, ett laboratorium för att arbeta med virus, och personal som är experter på området. På grund av smittorisken fick företaget lägga sina genetiska studier på hyllan för ett tag.

– 50 människor på vår klinik stod utan jobb och hade inget att göra. Jag bestämde mig för att erbjuda hälsomyndigheten att testa stor del av befolkningen på Island.

Världshälsoorganisationen (WHO) har betonat vikten av testning för att förstå spridningen av COVID-19. Island kan ha det högsta antalet testade per capita i världen, men det går också hand i hand med en av de mest omfattande ansträngningarna någonsin. 6 människor hade dött på Island den 6e april, 1560 har testats positivt för viruset och 450 har friskförklarats.

Över 28 000 har blivit testade, vilket är nästan 8 % av befolkningen. – Det här är ett världsrekord, kanske med undantag från Färöarna, sa Islands statsepidimolog Thorolfur Gudnason på en presskonferens.

FOTO: deCode Genetics

Hälften av testerna på Island har genomförts av deCode och hälften av Landspitali – det nationella universitetssjukhuset. Sjukhuset har fokuserat på de som tillhör riskgrupper eller som visar symptom. 7 % av de som har blivit testade har visats positiva.

DeCode har samtidigt testat alla som inte visar några symptom och inte är i karantän. – Den 7e april är det 0,6 av befolkningen på Island som testats positivt, säger Stefánsson.

Hittills har Island inte vidtagit sådana kraftiga åtgärder som i många andra länder. De åtgärder som fokus har legat på har varit testning, kontaktspårning av smittan, social distansering och att öka medvetenheten om vikten av att tvätta händerna. Mer än 10 000 har satts i frivillig karantän, sammanträden på fler än 20 personer har förbjudits och flera skolor har stängts ned.

– Vår statistik visar att antalet smittade har varit stabilt eller minskat de senaste 2-3 veckorna istället för att öka kraftfullt.

– För att beskriva hur det har fungerat var det från början en spridning i samhället, och nu är det bara mellan familjer, vilket innebär att myndigheternas åtgärder har fungerat. Det är en tydlig demonstration av hur karantänerna och liknande åtgärder har fungerat.

Stefánsson berömmer isländska hälsomyndigheten för sättet de hanterat epidemin. Han säger att han vanligtvis inte berömmer regeringen om han inte har en pistol mot huvudet, men den här gången har politikerna tagit professionella beslut. – Det är ett unikt och enastående agerande, säger han.

Stefánsson påpekar att det gradvis uppstår hur viruset har spridit sig genom de uppgifter som deCode har satt samman. Hälften av de som har testats positivt har inte haft några symptom. Med andra ord har dessa individer spelat en stor roll i spridningen av COVID-19.

Isländska myndigheter reagerade snabbt genom att testa de som kom tillbaka från skidresorna i italienska och österrikiska alperna, men DeCodes forskning visar att medan fokus låg på den regionen, kom viruset till Island från andra regioner – särskilt från Storbritannien.

– Det är tydligt från våra studier att viruset har spridits i Storbritannien i ett tidigt skede av epedemin. DeCodes verksamhet går nu över till en allt mer spännande fas.

– Vi påbörjar nu testning för antikroppar som kan verka mot viruset. Hittills har vårt fokus varit att kartlägga förekomsten av viruset. Nu kommer vi forska på hur vi kan skapa immunitet mot viruset, vilket vi kommer att göra i en mycket stor skala.

FOTO: deCode Genetics