Sekretariatet

FN:s sekretariat innefattar generalsekreteraren, som fungerar som chef för sekretariatet, och en stab med internationella tjänstemän som utför det dagliga arbetet i FN.
Sekretariatet, som finns i New York, utför tjänster som de andra huvudorganen behöver för sin verksamhet och följer de riktlinjer som beslutats av dem.

Till uppgifterna hör bland annat att göra utredningar och ta fram beslutsunderlag så att regeringarnas delegationer kan basera sina rekommendationer på fakta och grundliga analyser. Att verkställa de beslut som FN-organen fattar, att organisera internationella konferanser, att tolka tal och översätta dokument till de officiella språk som används i FN.

FN-systemet i sin helhet, d.v.s. sekretariatet i New York och de regionala FN-kontoren, plus fackorganen och underorganen, sysselsätter mer än 50 000 personer över hela världen. Bland de anställda finns ekonomer, jurister, redaktörer, bibliotekarier, översättare och experter på många andra områden som arbetar ”bakom kulisserna”.

För att säkerställa att alla geografiska regioner är representerade anställer FN kvalificerade personer från så många länder som möjligt. De sökandes kvalifikationer granskas noggrant när handläggare ska rekryteras.

Läs mer om sekretariatet här.