Ge livets gåva- Donera blod

World Blood Donor Day

World Blood Donor Day

14 juni 2013- Varje år den 14 juni firas Internationella blodgivardagen. Blogdivardagen ger uppmärksamhet till behovet av säkert blod och blodprodukter och för att tacka givarna för deras gåva som räddar liv.

Blodöverföring och transfusion av blodprodukter hjälper rädda miljontals liv varje år. Blod hjälper patienter som kämpar med livsfarliga sjukdomar leva längre med hög livskvalitet och stöder komplexa medicinska och kirurgiska ingrepp. Blod har också en viktig roll inom mödravård och prenatal vård.

Trots detta finns det länder där det inte finns tillräckligt med säkert blod och blodtjänster har problem att få det blod de har till hands att räcka till, utan att minska på blodskvaliteten eller säkerheten.

Ett tillräckligt utbud av blod uppnås endast genom regelbundna donationer av obetalda blodgivare. Världshälsoorganisationens (WHO) mål för alla länder är att erhålla allt blod från obetalda blodgivare år 2020. Idag får endast circka 60 länder allt sitt blod vid blodtjänster från frivilliga blodgivare, medan 40 länder fortfarande litar på familjedonationer och betalda blodgivare.

”Blodsamling från icke-betalda frivilliga givare är en hörnsten för säkerhet och tillräckligt utbud av blod i alla länder”. Fler donerare behövs för att det allt större behovet skall mötas och för att förbättra tillgång till denna livräddande terapi”säger Dr. Neelam Dhingra, koordinator för blodtransfusionssäkerhet vid WHO.

Årets kampanjtema, för den 10 årsdagen för den Internationella blodgivardagen, är ”Ge livets gåva- Donera blod”. Blodet vi donerar kan användas i säkra transfusioner för att rädda livet på anemiska kvinnor och barn, för olycksfallsoffer, kirurgiska eller cancerpatienter, människor som lider av talassemi, hemofili, sicklecellsanemi eller liknande blodsjukdomar, som behöver blod regelbundet för att överleva.

Kom ihåg, att genom att spendera tio minuter med att donera blod, kan du ge gåvan av ett helt liv åt en patient i brådskande behov av blod.