Generalförsamlingens debatt fokuserar på utveckling, Iran och Syrien

Reinfeldt talar till generalförsamlinen 25.9.2013

Reinfeldt talar till generalförsamlinen 25.9.2013

25 september 2013- Generalsförsamlingens årliga debatt fortsätter idag bland politiska ledare och högre tjänstemän i FN:s huvudkvarter i New York. Diskussionen kring hur den följande utvecklingsagendan skall se ut och hur jämställdhet, rättvisa och välstånd skall uppnås för alla fortsätter i salen.

Emellertid är även krisen i Syrien och Irans kärnvapenprogram högt på agendan för de världsledare som talade inför församlingen i går. Irans nya President, Hassan Rouhani, avsvor produktionen av kärnvapen, bekräftade Irans rätt till fredfull kärnkraftsanrikning och föreslog omedelbara ”tidsbundna” diskussioner för att lösa problemet.

President Rohani talade några timmar efter USA:s President Barack Obama, som berättade för församlingen att han dirigerat sin utrikesminister, John Kerry, att gå den diplomatiska vägen med Iran i frågan. President Rohani sade: ”Jag lyssnade noga på President Obamas tal idag. Han sade ”Jag hoppas att USA kommer avstå från att följa de kortsiktiga lösningarna krigshetsande påtryckningsgrupper förespråkar så vi i stället kan komma fram till en ram för att hantera våra meningsskiljaktigheter.”

Statsminister Fredrik Reinfeldt, var den första Nordiska talaren under generalförsamlingen i år. Reinfeldt betonade att könsjämlikhet, demokrati och frihandel är avgörande för humanitär och ekonomisk utveckling.

”Vi tror starkt att  jämlikhet mellan könen även ökar ett lands produktivitet, förbättrar ekonomin och förstärker rättsstaten. ”sade Reinfeldt. Enligt Reinfeldt är demokratiskt styre nyckeln till hållbar utveckling och påpekade att nästan en tredjedel av världens befolkning styrs av en autoritär regim ”en hög barriär för utveckling”.

Angående frihandel och konkurrens anmärkte han att protektionism är dyrt eftersom det höjer priser och försämrar levnadsstandarden. ”Låt mig illustrerar detta genom ett slående exempel”, sade han. ”Enligt Världshandelsorganisationen, betalar konsumenter och stater i rika länder 350 miljarder amerikanska dollar årligen för att stödja agrikultur, tillräckligt för att flyga alla deras 41 miljoner mjölkkor i första klass runt jorden.”

Du kan följa med debatten direkt via FN:s webb TV.