A-Ö Webbindex

Kampen mot malaria fortsätter

Malaria är en livshotande sjukdom. Det orsakas av parasiter som överförs via myggor. Miljoner människor infekteras årligen och hundratusentals människor dör. Trots den pågående pandemin har viktiga framsteg gjorts mot i kampen mot malaria.

Det är honan av arten Anophelesmygga som sprider malaria. Symtomen från sjukdomen uppstår vanligtvis 10-15 dagar efter att man smittats av en infekterad mygga, det kan vara blandat feber, huvudvärk och frossa.

Under 2019 smittades uppskattningsvis 229 miljoner människor världen. Av dessa tros 409,000 människor ha avlidit. Barn som får malaria kan drabbas av blodbrist, andningssvårigheter, blodförgiftning eller hamna i koma. Vuxna kan får organsvikt.

Malaria är sjukdom som både kan förhindras och botas. FN:s generalsekreterare António Guterres har nyligen kommenterat vikten av långsiktigt hållbar finansiering, övergripande tillsyn och samhällsengagemang i kampen mot sjukdomen.

”Med stark politisk vilja, träffsäkra investeringar och med blandning av välavvägda strategier kan vi nåt vårt gemensamma mål om en värld fri från malaria,” säger Guterres.

Framsteg har gjorts. Under åren 2000 – 20019 har antalet länder med färre än 100 inhemska malariafall ökat från 6 till 27. Trots den pågående pandemin har flera länder gjort framsteg i kampen mot malaria.

”Trots coronapandemin och den kris som följt har ett växande antal länder lyckats eller närmats sig en eliminering av malaria. De vira världen att en malaria-fri framtid är möjlig,” påpekar Guterres.

Till exempel blev, i februari 2021, El Salvador det första landet i Centralamerika att certifieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som malariafritt. Certifieringen ges till ett land som utan tvivel kan bevisa att den inhemska smittokedjan av malariafall är bruten under minst tre års tid.

Genom E-2020 initiativet som lanserades 2017 har WHO stöttat 21 länder i deras arbete mot noll malariafall före 2020. Under Världsmalariadagen 2021 uppmärksammas allt arbete och framstegen som gjorts för att utrota malaria.

Relaterade artiklar

Den vita döden måste få ett slut

75 sätt som FN gör skillnad: Bekämpar tropiska sjukdomar

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19