Den vita döden måste få ett slut

Tuberkulos har kallats för ”vita döden” eller ”den vita pesten” och är en av de dödligaste infektionssjukdomarna i världen. Varje dag mister knappt 4,500 personer livet på grund av TBC och nära 30,000 personer insjuknar i en sjukdom som både går att förhindra och bota.

Under 1800-talet och början av 1900-talet var tuberkulos en utbredd sjukdom som ledde till stora problem när den spreds bland fattiga i städerna. Omkring 25 procent av alla dödsfall under 1800-talet berodde på sjukdomen och så sent som 1918 dog en av sex personer i Frankrike av TBC. I mitten av 1900-talet hade dödstalet minskat med 90 procent i västvärlden men är fortsatt den dödligaste smittsamma sjukdomen globalt.

Den 24 mars varje år firas Världstuberkulosdagen för att öka allmänhetens medvetenhet kring de förödande hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av TBC och för att intensifiera ansträngningarna för att få ett slut på TBC-epidemin. På samma datum 1882 meddelade Robert Koch att han upptäckt den bakterie som orsakar tuberkulos. Hans upptäck ledde till att man bättre kunde diagnosticera och bota sjukdomen.

Årets tema är It’s time eller Det är dags och betonar brådskan att agera och leva upp till de löften som världens ledare avlagt för att få ett slut på TBC.

Videon nedan förklarar varför det är så bråttom med kampen mot tuberkulos.

Relaterade artiklar

75 sätt som FN gör skillnad: Stoppar spridningen av epidemier

Sociala medier bidrar till spridningen av mässling

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19