Klimatets grånade superhjältar

grandparenst main pic

grandparenst main pic

Oktober 2014 – Mor- och farföräldrar associeras ofta med omvård, tröst och trygghet. En grupp norska åldringar lever sannerligen upp till detta rykte – men kanske på ett oväntat vis: möt klimatets superstjärnemommor och –moffor!

Trots deras namn – Grandparents Climate Campaign (GCC) – är de inte en miljöorganisation och de accepterar alla som sina medlemmar oavsett ålder. Deras mål är enkelt: att säkra en bättre och renare värld för de kommande generationerna.

Den globala klimatrörelsen sätter alltmer politiker mot väggen och kräver att de åtgärdar klimathotet. Det internationella samfundets mål är att begränsa den globala temperaturhöjningen till två grader, men om världens politiker inte ändrar kurs kan temperaturhöjningen komma att bli så hög som 4-6 grader inom några årtionden. Nu har GCC  tagit upp kampen.

Photo: S P Photography 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)En grupp av oroade mor- och farföräldrar, varav många haft inflytelserika positioner inom det norska samhället, grundade GCC redan år 2006. Bland dem finns författare, forskare, politiker och kändisar som tar ställning och talar ut i sin roll som mor- och farföräldrar. Idag är de en oberoende organisation med närmare 2000 medlemmar och regionala föreningar omkring i Norge, ledda av ett nationellt råd bestående av 50 män och kvinnor, samt en ledningskommitté med 9 medlemmar.

Kampanjen har visat sig fungera som en viktig katalysator för Norges klimatkampanj gällande nationella oljeresurser och andra frågor relaterade till klimatet. De grånyanserade klimatkämparna har organiserat marscher, fackeltåg, föreläsningsturnéer och arbetat med skolor och ungdomsorganisationer. Deras mål är att minska på de fossila bränslen och övergå till förnybara energikällor så fort som möjligt.

grandpasKampanjen bedrivs på gräsrotsnivå. De har inga kontor, och allt arbete utförs av frivilliga med endast vissa kostnader för t.ex. resor ersatta. Detta betyder att närapå alla donationer GCC mottar, går till kampanjer istället för löner och ersättningar eller andra administrativa utgifter. Medlemsavgiften är först och främst symbolisk, med en årskostnad på ca 10 kronor. Medlemmarna har förblivit oberoende, och detta har gett dem en stark röst i samhället.

De har även samarbetat med stora icke-statliga organisationer som Greenpeace och WWF och erhållit tekniskt stöd av dem. Som två aktivister uttrycker det, ligger GCC:s styrka i att uppmuntra till en uppsjö av olika aktiviteter – och deras kärlek till barn och barnbarn överallt i världen.

Som de själva uttrycker det: ”vi har litet att förlora – och allt i världen att kämpa för.”