Ban: ”Världen på autopilot”

Ban

Ban

23.1.2013 – FN:s generalsekreterare uppmanar till innovativa lösningar för att tackla de många utmaningar dagens värld möter, samtidigt som han betonar att tiden för ”business as usual” runnit ut. Han pekar ut mål som hållbar utveckling, nedrustning och konfliktresolution som de viktigaste utmaningarna.

”Mitt innerliga hopp – och ett måste för oss alla – är att vi kan sluta ta oss från kris till kris, från symptom till symptom, och istället lösa de grundläggande orsakerna och erkänna våra tillkortakommanden”, sade Ban i sitt tal till generalförsamlingen.

I sitt första möte i år med FN:s medlemsstater noterade generalsekreteraren att regeringar och det internationella maskineriet alltför ofta fungerar på autopilot.

”Problem förblir isolerade, oroande trender tillåts fortgå och vidareutvecklas för den enkla orsaken att man ”alltid gjort såhär”, eller för att verklig förändring ses som dyr eller orealistisk, eller så har förankrade intressen ett grepp om det lagstiftande maskineriet”, konstaterade han.

”Tiden för ”business as usual” är ute”, underströk Ban i sitt tal. ”För att forma den framtid vi vill ha, måste vi tänka och agera innovativt och förnyande. Vi måste göra av oss med den broms och tyranni som status quo utgör, och lägga in ytterligare en växel för våra gemensamma framsteg.”

Detta är speciellt viktigt i dagens värld av tumult och osäkerhet, fortsatte han, och påpekade att vi testas varje minut av varje dag via ”beväpnade konflikter i Afrika och Mellanöstern, via ekonomiska och miljömässiga katastrofer runtom i världen.”

Ban uppmanade medlemsstater att framträda med generösa humanitära löften inför den humanitära konferensen för Syrien som kommer att sammanträda nästa onsdag i Kuwait. Den humanitära sektorn eftersöker 1,5 miljarder för att bistå miljoner i nöd under de kommande sex månaderna.

”Vi måste göra allt vi kan för att nå befolkningen i nöd. Vi måste intensifiera våra ansträngningar för att få ett slut på våldet genom diplomati och genom att överbrygga splittringen i Syrien, regionen och säkerhetsrådet”, sade han och tillade att Syrien är en av de allvarligaste kriserna som resulterat i ett av de största antalen flyktingar sedan Kosovokrisen 13 år sedan.

Andra storskaliga kriser äger rum i Afrikas Sahel-region och Mali, som hotas av terrorister. De nya sammandrabbningarna i norra Mali, spridningen av beväpnade grupper i regionen, torkan och den politiska osäkerheten sedan militärkuppen i Mali förra mars har drivit hundratusentals civila på flykt under 2012.

År 2013 är det också nödvändigt att ”omvärdera vår approach” till krisen i DR Kongo, rädda tvåstatslösningen och fredsprocessen mellan Israel och Palestina, samt göra mer för att främja ”skyldigheten att skydda” inför grava brott och stärka rättssäkerheten gällande nedrustning och icke-spridning av vapen.

I år kommer vi även att se fortsatt aktion inom kampanjerna mot könsbaserat våld och diskriminering mot sexuella minoriteter, bland annat.

Under presskonferensen som följde generalsekreterarens tal till generalförsamlingen sade Ban: ”Jag är rädd för att de kommande generationerna, då de blickar tillbaka på de utmaningar vi idag står inför, kommer att fråga varför ledare inte gjorde mer, och vilka banala intressen som kan ha hindrat dem från att göra det rätta för allas gemensamma bästa.”