75 sätt som FN gör skillnad: Bygger fred

FN:s fredskommission stöttar fredsbyggande arbete i land som måste återuppbyggas efter en konflikt. Kommissionen samlar internationella donatorer, internationella finansinstitutioner, nationella myndigheter och bidragsland till FN:s fredsbevarande styrkor, och hjälper till med råd och resurser till fredsbyggande och återuppbyggande.

FN:s fredskommissions fond stöttar 222 projekt i 22 olika länder genom att erbjuda snabb och flexibel finansiellt stöd. Länder där kommissionen stöttar är exempelvis Libyen, Colombia, Mali och Somalia.

Läs mer om deras arbete här: https://www.un.org/peacebuilding/