Klimatmöte inleds i New York idag

Mer än 70 statsöverhuvuden eller regeringsrepresentanter samlas idag i FN-högkvarteret i New York i vad som beskrivs som det viktigaste klimatmötet hittills. Totalt kommer över 150 länder att finnas representerade.

Syftet med mötet är att säkra internationell enighet och ledarskap i klimatfrågan, samt att fungera som ett avstamp inför en stor klimatkonferens på Bali i december i år då man hoppas kunna nå ett nytt internationellt klimatavtal.

I lördags skedde även ett viktigt framsteg i klimatarbetet då de 191 länder som samlats i Montreal enades on att tidigarelägga utfasningen av de ozonförstörande freonutsläppen med tio år. Det innebär att freonanvändningen fasas ut i industriländerna 2020 istället för 2030 och i utvecklingsländerna 2030 i stället för 2040.

Mera information om mötet i New York.