A-Ö Webbindex

Klimatförändringar och hållbar nordisk vinproduktion

Trots att vinproduktionen för många européer idag är förknippad med Frankrike, Italien och Spanien, har de senaste 30 åren skett en ny utveckling i Norden och särskilt i Danmark.

Hållbara lösningar är kärnan i FN:s globala mål för hållbar utveckling. De handlar bland annat om innovation, men i vissa fall handlar det också om att ta hänsyn till de omständigheter som klimatförändringarna för med sig, på gott och ont. Dansken Sven Moesgaard gjorde just det när han startade sin egen vinproduktion i Danmark 1995. En vinproduktion som sedan dess vunnit många priser.

En man med ett vinglas
Sven Moesgaard, Foto: Skærsøgaard

1995 startade Sven Moesgaard vingården Skærsøgaard i Dons utanför staden Kolding. På den tiden avfärdades föreställningen om danskt vin vara en fånig idé. Några år senare, år 2000, fick både Danmark och Sverige tillstånd av EU att odla kommersiellt vin, men det skulle dröja flera år innan danskt vin började tas på allvar.

I slutet av 2000-talet började danska viner vinna sina första pristävlingar. ”När man utvärderar viner finns en negativ inställning till viner från mindre kända regioner. Det är därför tävlingarna bygger på blindprovning”, säger Sven Moesgaard.

Det var på dessa grundvalar som Dons Cuvée mousserande vin vann en silvermedalj vid den internationella vintävlingen Effervescents du Monde 2007. Medaljerna som erhölls mellan 2006 och 2010 gjorde att danskt vin för första gången började tas på allvar internationellt.

Klimatförändringar

För att producera bra vin behöver du ett tempererat klimat som varken är för kallt eller för varmt. Med de temperaturhöjningar som klimatförändringarna orsakar kommer vissa av de mer ekvatoriala vinregionerna inte längre att kunna producera vin, och även odling av grödor som majs kan också bli omöjligt, säger Sven Moesgaard.

”Om du har ett vin som är framställt för varmt så finns det inte tillräckligt med syra i det och det saknar fräschör. Det är anledningen till att vi har sett vinodlare i södra Europa som till följd av den globala uppvärmningen först flyttade sina åkrar till fjällens södra sida för att dalarna blivit för varma. Nu ser vi att de måste flytta till fjällens norra sida, där det är ännu kallare.”

Sven Moesgaard tillägger dock att bristen på syrlighet kan kompenseras genom att tillsätta syra från andra källor. Danmark har dock för närvarande inte det problemet på grund av dess gynnsamma klimatförhållanden. Det betyder inte att vinproduktionen förblir densamma. Moesgaard påpekar att klimatförändringarna innebär en gradvis övergång till andra vinsorter. ”Om femtio år kan vi ha samma sorter som används i Frankrike och Spanien idag”, säger han.

En vingård
Solaris-vinmarker, foto: Skærsøgaard

Hållbarhet

När det kommer till hållbar vinproduktion är två faktorer särskilt viktiga: transporter och bekämpningsmedel. Köper du ett vin som kommer från andra sidan jorden har det uppenbarligen ett mycket större koldioxidavtryck än om du köper lokalproducerat vin. Det går inte att komma runt att det finns olika naturliga risker förknippade med vinodling, men det betyder inte att bekämpningsmedel och herbicider är den enda möjliga lösningen.

”Vi baserar vårt arbete på vissa renhetskriterier som skiljer sig ganska mycket från en rad andra länder där de använder herbicider och bekämpningsmedel. Istället föder vi upp starka sorter som är resistenta mot svampangrepp.”

2018 tilldelade EU vinregionen DONS en appellation, vilket gör Skærsøgaard till Europas nordligaste officiella vinregion. Skærsøgaards mousserande viner ”DONS” är certifierade och kan därför, enligt EU, endast odlas i ”det definierade området: Staden Dons nära Kolding, Danmark; närmare bestämt tunneldalen med fluvioglacialt grus och sandsediment inom matrikeldistriktet av Dons By, Almind.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19